İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2009-33243

yargitay-karari

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Geçerli ve Muvazaaya Dayanmayan Bir Asıl İşveren-Alt İşverenlik Sözleşmesi Bulunduğu – Davacının Davalı Bakanlığa Ait İşyerine İadesinin Doğru Olmadığı )

• MUVAZAA ( Alt İşverenlerin Değişmesine Rağmen İşçinin Ara Vermeden Yine Alt İşverene Bağlı Olarak Çalışmış Olması da Alt İşverenlik Uygulamasının Muvazaalı İşleme Dayandığını Göstermediği )

• İŞE İADE DAVASI ( Geçerli ve Muvazaaya Dayanmayan Bir Asıl İşveren-Alt İşverenlik Sözleşmesi Bulunduğu – Davacının Davalı Bakanlığa Ait İşyerine İadesinin Doğru Olmadığı )

• ALT İŞVEREN UYGULAMASI ( Alt İşverenlerin Değişmesine Rağmen İşçinin Ara Vermeden Yine Alt İşverene Bağlı Olarak Çalışmış Olması da Alt İşverenlik Uygulamasının Muvazaalı İşleme Dayandığını Göstermediği )

• ASIL İŞVEREN-ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ ( Geçerli ve Muvazaaya Dayanmadığı – Mahkemece Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olduğu Sonucuna Varılarak Davacının Davalı Bakanlığa Ait İşyerine İadesi Doğru Olmadığı )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …