Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi

Fazla Mesai Ücretinin ÖdenmemesiGiriş:

Fazla mesai ücretini ödemeyen işveren bu ödenmeyen fazla mesai ücretlerini ödemek zorundadır.

Özet:

Dosyadaki imzalı ücret bordrolarından aylık çalışmayı 30 güne tamamlamak üzere o ay içinde bulunan hafta ve genel tatil günleri için 1475 sayılı İş Kanununun 41.maddesine göre bir iş karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken ücretin ödendiği anlaşılmıştır. Mahkemece davacı işçinin tanık beyanlarına göre ayda iki Pazar çalıştığı kabul edildiğine göre, yapılacak iş, çalışılan bu pazar günleri için fark tatil ücretini hesaplamak ve takdiri indirimi bu miktar üzerinden yaptıktan sonra alacağın bu şekilde kabulüne karar vermekten ibarettir. Yazılı şekilde hiç ücret ödenmemiş gibi ücretin ve zamlı ücretin birlikte kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

Valiliklere koronavirüs salgınının yayılışını engellemek adına, il sınırları içerisinde önem alma yetkisi verilmişti. Pandeminin başından …