İşverenin İşçinin İş Akdini Norm Kadro Sebebiyle Feshi

İşverenin İşçinin İş Akdini Norm Kadro Sebebiyle FeshiGiriş:

İşverenin işçinin iş akdini yapılan norm kadro çalışması sonunda feshi sonucunda yerine yeni işçi almaması da haklı feshi ortaya koymaktadır.

Özet:

Davalı işveren anılan talimatlar doğrultusunda norm kadro çalışması için ihale yapmış ve ihaleyi kazanan bir firma aracılığı ile bu çalışma gerçekleştirilmiş, 2003 yılı için norm kadroya göre 19 personel fazlası tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu çalışma sonucunda davalı işverence davacının da aralarında bulunduğu emekliliğe hak kazanmış 19 personelin hizmet akitleri ihbar ve kıdem tazminatları ödenmek suretiyle feshedilmiştir. Hizmet akitleri feshedilen personel yerine yeni işçi alındığı iddia ve ispat edilmiş değildir. Özelleştirmede hedef ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalmaya sağlamaktır. Özelleştirme kapsamında bulunan davalı şirketin Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda yaptığı norm kadro çalışması ve bu çalışma sonucunda tesbit edilen personel fazlalığı nedeniyle emekliliğe hak kazanan davacının hizmet akdini feshetmesinde geçerli sebep bulunduğu kabul edilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

ozellestirme-sonrasinda-bosta-kalan-isciye-mujde

Özelleştirme Sonrasında Boşta Kalan İşçiye Müjde!

TBMM Genel Kurul ‘da kamuoyunda “torba kanun tasarısı” olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun …