Geçersiz Nedenle İş Akdi Feshi

Geçersiz Nedenle İş Akdi FeshiGiriş:

İşçiye yapılan uyarı ile iş akdinin feshi tarihleri arasında 6 (altı) günlük sürenin geçmesinden sonra yapılması geçersiz nedenle yapılan iş akdi feshidir.

Özet:

Davacı ihbar ve kıdem tazminatı istekleri mahkemece işyerinde arandığı zaman bulunamadığı verilen işleri layıkıyla yapmadığı gerekçesiyle red edilmiştir. Davacı hakkında tutulan en son tutanak 18.6.2000 tarihlidir. 21.6.2000 tarihinde de davacıya uyarıda bulunulmuştur. Fesih 14.7.2000 tarihlidir. Uyarı ile fesih tarihi arasında davacı işçinin işini aksattığı ve verilen işi gerektiği şekilde yapmadığı konusunda somut bir olay bulunmamaktadır. İş Kanununun 18. maddesi gereğince aranan altı iş günlük süre geçmiştir. Kıdem ve ihbar tazminatına hükmetmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde oluşan zorlayıcı nedenin çalışma düzenini değiştirmesiyle, işçi ve işverenin durumdan olumsuz …