İşyerinin İşçinin İkametgah Adresine Daha Yakın Yere Taşınması

İşyerinin İşçinin İkametgah Adresine Daha Yakın Yere Taşınması

İşyerinin İşçinin İkametgah Adresine Daha Yakın Yere TaşınmasıGiriş:

İşyerinin işçinin ikametgah adresine daha yakın bir yere taşınması ve işçinin daha kısa bir sürede işyeri servisi ile işyerine gidip gelmesi iş akdini sırf işyerinin nakli nedeni ile feshini haklı çıkarmaz.

Özet:

Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, davacı işçi Bursa il merkezinde ikamet etmektedir. İşyeri İnegöl ilçesinde faaliyet gösterdiği sırada işyerine ait servis aracıyla işe gidip gelmiş ve tanık beyanlarına göre bu yol yaklaşık olarak 45 dakikalık bir mesafededir. Yine davacı tanıkları, işyerinin Gürsu ilçesine taşınması üzerine bu sürenin on dakikaya indiğini ve her iki yerde de servis araçlarından yararlanıldığını açıklamışlardır. Böyle olunca, işverence işyeri nakli suretiyle yapılan değişikliğin işçi yararına olduğu açıktır. Davacı işçinin Gürsu’ya nakledilen işyerinde çalışmayı kabul etmeyerek işyerine gitmemiş oluşu, anılan Kanunun 17/II-f maddesi uyarınca davalı işverene haklı fesih imkanı vermektedir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır. Mahkemece her iki tazminat isteğinin de reddine karara verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu