İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi

İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi

İş Akdinin Haklı Nedenle FeshiGiriş:

İşyerinin çalışan işçinin ikametgahına daha yakın yere taşınması çalışan işçinin lehine bir durum oluşturacağından nakledilen işyerine gitmeyen işçinin işveren tarafından iş akdi feshi haklı nedenle fesihtir.

Özet:

Davacı işçinin Gürsu’ya nakledilen işyerinde çalışmayı kabul etmeyerek işyerine gitmemiş oluşu, anılan Kanunun 17/2-f maddesi uyarınca davalı işverene haklı fesih imkanı vermektedir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır Mahkemece her iki tazminat isteğinin de reddine karara verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

idari-para-cezalari

1475 Sayılı İş Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri

1 – 4/7/1975 tarih ve 1927 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya (Madde numaraları: 14, …