Kıdem Tazminatı Esas No: 9-6259

yargitay-karari

• RÜCUEN TAZMİNAT (Davacı Kurum İş Kanunundan Kaynaklanan Müteselsil Sorumluluğunun Gereği Olarak Dava Dışı İşçilere Ödemek Zorunda Kaldığı Tazminatların Tamamını Davalı Yükleniciden Rücuen Tahsilini Talep Edebileceği – Davalı Yüklenicinin Ödenen Tazminatlardan Sorumlu Olmadığının Kabul Edilmesinin Yerinde Olmadığı )
• TEKNİK ŞARTNAME (İlgili Maddesindeki Açık ve Tereddüte Yer Vermeyen Düzenleme Karşısında Davacı Kurumun Dava Dışı İşçilere Ödemek Zorunda Kaldığı Tazminatların Tamamını Davalı Yükleniciden Rücuen Talep Etme Hakkı Bulunduğu – İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatının Rücuen Tazmini )
• MÜTESELSİL SORUMLULUK (İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatının Rücuen Tazmini – Davacı Kurum İş Kanunundan Kaynaklanan Müteselsil Sorumluluğunun Gereği Olarak Dava Dışı İşçilere Ödemek Zorunda Kaldığı Tazminatların Tamamını Davalı Yükleniciden Rücuen Tahsilini Talep Edebileceği )
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Davacı Kurum İş Kanunundan Kaynaklanan Müteselsil Sorumluluğunun Gereği Olarak Dava Dışı İşçilere Ödemek Zorunda Kaldığı Taz
minatların Tamamını Davalı Yükleniciden Rücuen Tahsilini Talep Etme Hakkına Sahip Olduğu )

ÖZET : Taraflar arasındaki uyuşmazlık, işçilere ödenen tazminatlardan hangi tarafın sorumlu olacağına ilişkindir. Tarafların, sözleşme hükümleriyle çelişkili olması halinde öncelikli olarak uygulanmasını öngördükleri, “Teknik Şartname’nin ilgili maddesindeki açık ve tereddüte yer vermeyen düzenleme karşısında davacı kurumun, dava dışı işçilere ödemek zorunda kaldığı tazminatların tamamını davalı yükleniciden rücuen talep etme hakkı bulunduğunun kabulü gerekir. davacı kurum, İş Kanunundan kaynaklanan müteselsil sorumluluğunun gereği olarak, dava dışı işçilere ödemek zorunda kaldığı tazminatların tamamını, davalı yükleniciden rücuen tahsilini talep etme hakkına sahip olup, mahkemece, “davalı yüklenicinin ödenen tazminatlardan sorumlu olmadığı” kabul edilerek, davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı

  Türkiye’de yayımlanan gazete ve süreli yayınlarda ya da haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü …