Alt İşveren Durumu Esas No: 2010-21-497

Yargıtay Kararları• İŞVERENLİK SIFATI ( Hizmet Tespitine Konu Olan İşi İhale İle Davalı ve Limited Şirketi’ne Veren Elektrik Dağıtım A.Ş. Hakkındaki Davada Her İki Davalının İşverenlik Sıfatlarının Asıl İşveren-Alt İşveren Olarak Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
• HİZMET TESPİTİ ( Tespite Konu Olan İşi İhale İle Davalı ve Limited Şirketi’ne Veren Elektrik Dağıtım A.Ş. Hakkındaki Davada Her İki Davalının İşverenlik Sıfatlarının Asıl İşveren-Alt İşveren Olarak Kabulü İle Tespit Davası Yönünden Hüküm Kurulmasının İsabetli Olduğu )
• HUSUMET ( Hizmet Tespitine Konu Olan İşi İhale İle Davalı ve Limited Şirketi’ne Veren Elektrik Dağıtım A.Ş. Hakkındaki Davada Her İki Davalının İşverenlik Sıfatlarının Asıl İşveren-Alt İşveren Olarak Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu

Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İş Mahkemelerinin, kuruluş, görev, yetki …