Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-9107

Yargıtay Kararları

• İŞYERİNDE AYDA 10 GÜN 24 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ ( Günlük Çalışması 11 Saat Olan İşçinin 1 Haftada 77 Saat Çalıştığı Kabul Edilerek 1475 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanması Gereği )
• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşyerinde Ayda 10 Gün 24 Saat Çalışan İşçi – Günlük Çalışması 11 Saat Olan İşçinin 1 Haftada 77 Saat Çalıştığı Kabul Edilerek 1475 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanması Gereği )
• DENKLEŞTİRME KURALI ( İşçinin 4857 Sayılı Yasa Dönemindeki Çalışması İçin Anılan Yasanın 63. Maddesi Gereğince Bir Denkleştirme Söz Konusu Olduğu )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Serbest Zaman İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Serbest Zaman İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşçi ve işveren, iş ilişkisini başlatırken ücrette anlaşırlar. Çalışma karşılığı ödenecek olan bu asıl ücret/çıplak …