İş Akdi Feshi Uygulamasında İşverenin Sorumluluğu

İş Akdi Feshi Uygulamasında İşverenin Sorumluluğu

İş Akdi Feshi Uygulamasında İşverenin SorumluluğuGiriş:

İşveren fesih nedeniyle bağlıdır. feshin geçerli bir nedene bağlı olduğunu işveren ispatla yükümlüdür. 

Özet:

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işyerinde meslek lisesi/yüksek okul mezunu olan ve test/çatı operatörü olarak üretim bölümünde çalışan davacının iş sözleşmesi, davalı işveren tarafından kadro daralması sebebi gösterilerek feshedilmiştir. Görüldüğü, gibi davalı işveren fesih sebebinde, gerekçede gösterildiği şekilde, bölüm kapatma yoluna gitme, davacının hizmetine ihtiyacı kalmama ve yüksek okul mezunu nitelikli elemana gereksinimi gibi nedenlerden söz etmemiştir. İşveren fesih sebebi ile bağlıdır.

Özellikle kadro daraltılmasının incelenmesi için işyerine işçi alımı ve çıkarılmasını gösteren kayıtlar ilgili kurumdan getirtilmeli, işyerinde keşif yapılmalı, işyeri kayıtları ve davalı ile dava dışı kurdurduğu iddia edilen şirket arasındaki sözleşme 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6- son maddesi kapsamında incelenmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Zammı Zorunlu mudur?

Ücret Zammı Zorunlu mudur?

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Yeni yılın ilk ayını geride bırakmak üzere iken, çalışanlar arasında …