bireysel-emeklilik-sistemi

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yenilik

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) katılımcı ve BES şirketlerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, BES hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami 6 kez, emeklilik planı ise bir yılda azami 4 kez değiştirilebilecek. Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının ve rehin ile iflas masasına dâhil edilebilecek. Devlet katkısı ile getirileri bu kapsam dışında tutulacak.

BES’e ödenen katkı payları üzerinden azami yüzde 2 oranında yönetim gider kesintisi alınabilecek. Ayrıca, prim ödemesine ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için 2 TL’yi aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilecek.

Bir şirketle, başka bir şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle şirkette kalması şartı aranacak. Başka şirketten aktarılma düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekecek.

Yeni yönetmelik tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan emeklilik sözleşmeleri ve emeklilik planları için herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak. Şirketler, mevcut emeklilik planlarında uygulayacakları değişiklikleri 1 Ocak 2013 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığına ve emeklilik gözetim merkezine bildirmek ve planları 31 Aralık 2013 tarihine kadar emeklilik gözetim merkezi nezdinde işletilen elektronik plan tanımına (e-plan) sisteminde kayıt almak zorunda kalacak.

09.11.2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi hakkıında yönetmeliğin tam metnine  buradan ulaşabilirsiniz.


Görsel: muratime
 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Otomatik BES'e Geçecekler Dikkat

Otomatik BES’e Geçecekler Dikkat

Otomatik BES uygulaması ilk olarak 01.01.2017 tarihinde yürürlük kazanan 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve …