6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

2821-sayili-sendikalar-kanunu

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  07.10.2012 tarihinde yürürlüğe girerek; 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile yapılan hükümleri yeniden düzenlendi.

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, sendikalar ve sendikacılık sisteminin ayrıntılarını (sendikanın kurulması,temsilcileri hak ve yükümlülükleri, üyelik şartları, sendikanın koşulları vb.) belirlemek üzere düzenlenmişti.

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ise işçi ve işverenlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma koşullarının karşılıklı olarak düzenlenmesi; toplu iş sözleşmesi yapılarak, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülebilmesi, grev-lokavt esas ve usullerini tespit etmek amacı ile düzenlenmişti.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu tek başlık halinde yeniden düzenlemiştir.

  • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde 29921 Sayılı Resmi Gazete’de “Toplu …