İşin Durdurulması Ve İşyerinin Kapatılması

İşçilerin çalışmakta oldukları ortamlardaki sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanması, iş hukukumuzda önemli bir yere sahiptir. İşverenlerin yapılan işin niteliğini, kullanılan makine ve araç gerecin özelliklerini dikkate alarak, işçilerin sağlığını ve güvenliğini koruma altına alacak önlem ve yöntemler geliştirmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir işyerinde bu anlamdaki zorunlulukların yerine getirilmemiş olması, işyerinin gerekli çalışma yapılana dek kapatılması, işin durdurulması sonucuna yol açabilecektir.

Herhangi bir işyerinin hangi esaslar çerçevesinde çalıştırılması gerektiği, bu gereklerin yerine getirilmemesi durumunda işyerinin kapatılması ve yeniden açılması konularındaki düzenlemeler, 5/3/2004 tarih, 25393 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına ve İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik” ile açıklığa kavuşturulmaktadır.

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına ve İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Raporluyken İşten Çıkan İşçinin Rapor Onay Süreci

Raporluyken İşten Çıkan İşçinin Rapor Onay Süreci

İstirahat raporundaki işçinin işten ayrılması veya çıkarılması halinde nasıl bir yol izleneceği merak edilen konular arasında …