Titreşim Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

4857 sayılı İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı önlemleri ve düzenlemeleri içermektedir. Yasa ile ana hatları belirlenen uygulamaların detayları, yayınlanan yönetmeliklerle açıklanmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan Titreşim Yönetmeliği;

23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yayımı tarihinden 3 yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörüldüğünden, söz konusu yönetmelik 23.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Titreşim Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …