Gürültü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

4857 sayılı İş Kanunu ile İş Hukuku’nda geniş kapsamlı bir yeniden düzenleme yapılmıştır. Bu amaçla, yasanın yürürlüğe girmesini takiben, çok sayıda yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliklerden biri de, işçilerin gürültüye maruz kalmalarını önlemek, bu nedenle oluşabilecek sağlık problemlerini önlemek amaçlı hazırlanan gürültü yönetmeliğidir.

23 Aralık 2003 tarih ve  25325 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin, yayım tarihinden 3 yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülmekteydi. Getirilen bu düzenleme gereği, söz konusu yönetmelik 23.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gürültü Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayın.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …