Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Şahıs Sigortaları Ödemelerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu

Ülkemizde, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortaları uygulamalarına katılımın desteklenmesi kapsamında, bir takım yasal düzenlemeler yapılmış durumdadır. Bu kapsamda, sisteme katılımda bulunan ücretlilere bazı vergi avantajları sağlanmaktadır. Konuyla ilgili yapılan yasal düzenlemeler gereği, ücretlilerin kendilerinin veya işverenlerin ücretliler adına bireysel emeklilik ve şahıs sigortası kapsamındaki ödemeleri belirli esaslar çerçevesinde vergi matrahlarından indirilebilmektedir.

Söz konusu ödemeler, ücretlilerin gelir vergisi matrahlarından indirilebildiği gibi, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin işverenlerce doğrudan gider olarak gösterilebilmektedir.

Uygulamada oluşan tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla, Maliye Bakanlığı’nca bazı açıklamalar yapılmıştır. 23.02.2007 tarih, 59 Seri No’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, işverenlerin ücretlileri adına yaptıkları bireysel emeklilik katkı payı ödemelerinin belirli sınırlarla ücretlerle ilişkilendirilmeksizin gider gösterilmesi, şahıs sigortası primi ödemelerinin ücretlerde olduğu üzere herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın ücret giderleri içerisinde yer alması kapsamında açıklamalar yapılmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortaları ödemelerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu ile ilgili sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Engelli Vergi İndirimi Yazısı ile Emeklilik

Engelli Vergi İndirimi Yazısı ile Emeklilik

Dezavantajlı bireylere birçok ayrıcalık tanınıyor. Bunlardan birisi de emeklilik, işte şartları!