asgari geçim indirimi hesaplaması

Ücretlilerde Vergi İndirimi Kaldırıldı, Asgari Geçim İndirimi Getirildi

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 04.04.2007 tarih, 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yasa ile getirilen düzenlemelere ilişkin yürürlük, içerik ve uygulama detayları aşağıdaki gibidir.

  • Yasanın 31. maddesiyle, ücretlilerde vergi indirimi (vergi iadesi) uygulaması, 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. 
  • Yasanın 2. maddesiyle, asgari geçim indirimi getirilmektedir. Söz konusu indirim, 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanacaktır

 

asgari geçim indirimi hesaplaması Düzenleme kapsamında, ücretlerin vergilendirilmesi sırasında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için  uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı esas alınarak;

  • Ücretlinin kendisi için % 50,
  • Çalışmayan eşi için % 10,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı ilk 2 çocuk için % 7.5, diğerleri için % 5 oranında indirim uygulanacaktır.

İndirim, belirlenen oranlar ve asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanan tutarın, gelirlerin vergilendirilmesi konusunda belirlenen birinci dilime uygulanan vergi oranı ile çarpılması yolu ile hesaplanacak, bu tutar, ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilecektir.

Yasanın getirdiği açıklama gereği;

Çocuk tanımı, ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış, eğitimine devam ediyor olması durumunda 25 yaşını doldurmamış olanları, eş tanımı yasal olarak evlilik bağı bulunan kimseleri kapsamaktadır. Boşanma halinde, nafaka zorunluluğu kapsamında yer alan çocuklar indirim sırasında dikkate alınacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …