Anayasa Mahkemesi’nin SSk İle İlgili Kararı

Bilindiği üzere, kabahatler kanunu ile yapılan düzenlemeler, idari para cezalarına itiraz yeri olarak sulh ceza mahkemelerini göstermekteydi. Söz konusu yasayla getirilen düzenlemeye paralel bir düzenleme de, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılmıştı.

Getirilen düzenleme gereğince, SSK tarafından verilen idari para cezalarına kurum dahilinde yapılan itirazların reddedilmesi durumunda, 15 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği hüküm altına alınmaktaydı.

Anayasa Mahkemesinin; 2006/75 Esas, 2006/99 karar sayılı ve 4.10.2006 tarihli kararı ile bu konudaki yasa hükmü iptal edilmiştir. Söz konusu karar 06.04.2007 tarih, 26485 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İptal kararı sonrası, SSK tarafından verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması konusunda yetkili makam, idari mahkemeler olacaktır.

Anayasa Mahkemesinin; 06.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.