hesaplama

Vergi İadesi ve Asgari Geçim İndirimi’ne ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

5615 sayılı Yasa ile ücretlerin vergilendirilmesine yönelik kapsamlı yenilikler getirilmiş durumdadır. Yasa ile oluşan yeni durumun açıklanması amacıyla hazırlanan ve 01.05.2007 tarih, 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 264 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği; 04.04.2007 tarih, 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5615 sayılı Yasa’nın uygulamalarına ilişkin açıklamaları içermektedir.

Tebliğin “Ücretlilerde Vergi İndiriminin Kaldırılması” başlıklı 3. bölümünde, Vergi İadesi ve Asgari Geçim İndirimi Uygulaması açıklanmaktadır.

Buna göre;

2006 yılına ilişkin harcamalardan kaynaklanan vergi iadesi uygulamaları, kaldırılan düzenleme esas alınarak sonuçlandırılmaktadır.

Öte yandan;
01.01.2008 tarihinden itibaren asgari geçim indirimi uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda, takvim yılı başında sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için belirlenen brüt asgari ücret esas alınarak,

Ücretlinin kendisi için % 50,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için % 10,
Çocuklardan ilk 2’si için % 7.5,
Diğer çocuklar için % 5 oranında indirim hesaplanacaktır.

Belirlenen esaslar çerçevesinde ulaşılan tutarın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenen gelir vergisi tarifesinin 1. diliminde yer alan oranla çarpılması ile elde edilen tutar, ücretlinin ödeyeceği gelir vergisinden indirilecektir.

Vergi İadesi ve Asgari Geçim İndirimi’ne ilişkin, 264 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …