Sosyal Güvenlik Reformu 2008’e Ertelendi

Uzun zamandır ülke gündemini meşgul eden Sosyal Güvenlik Reformu’nun, hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.01.2007 tarihinde hayata geçirilmesi amaçlanmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin yasaya ilişkin bazı hükümleri iptal etmesinin ardından, yeniden yapılması gereken düzenlemeler nedeniyle formun yürürlüğü Temmuz 2007’ye ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir düzenleme ile, yasanın yürürlüğe girmesi bir kez daha ertelendi.

Bu kapsamda,

5510 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi 01.01.2008 olarak saptanmış durumdadır.

20.05.2007 tarih, 26527 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sosyal sigorta uygulamaları hakkında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanunla yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlük tarihi 01.01.2008 olarak belirlenmiştir.
  •  SSK tarafından verilen idari para cezalarına itiraz yeri, yetkili idari mahkeme olarak düzenlenmiştir.
  • Sosyal güvenlikle ilgili kanunlarda ( 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu) kronik rahatsızlıklar ve hayati önem taşıyan sağlık problemlerinde yapılacak yardımlar için aranan raporların resmi sağlık kurullarınca düzenlenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

20.05.2007 tarih, 26527 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sosyal sigorta uygulamaları hakkındaki değişiklikle ilgili tam metne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

Birçok meslek grubunda olduğu gibi basın kuruluşlarını da bağlayan birtakım cazalar bulunuyor. İşte 2021 Basın İş Kanunu para cezaları!