Yıllık Ücretli İzin Haklarına İlişkin Düzenlemeler

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin düzenlemeler kapsamında 4857/53-61; iş sözleşmelerinin feshi durumunda, kullanılmayan yıllık ücretli izin haklarının işçiye ödenmesi esastır. Herhangi bir iş sözleşmesinin feshi halinde, feshin gerekçesine bakılmaksızın fesih tarihinde hak kazanıldığı halde kullanılmamış bulunulan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, işçinin en son ücreti esas alınarak işçiye ödenmektedir.

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin düzenlemeler kapsamında 4857/53-61; iş sözleşmelerinin feshi durumunda, kullanılmayan yıllık ücretli izin haklarının işçiye ödenmesi esastır. Herhangi bir iş sözleşmesinin feshi halinde, feshin gerekçesine bakılmaksızın fesih tarihinde hak kazanıldığı halde kullanılmamış bulunulan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, işçinin en son ücreti esas alınarak işçiye ödenmektedir.

İş sözleşmesinin feshi sonrasında söz konusu yıllık ücretli izin alacaklarının ödenmemesi halinde, 5 yıllık zaman aşımına dayalı olarak yargı yoluna başvurulması mümkün olabilmektedir. Yıllık ücretli izin alacaklarına ilişkin açılacak davalarda esas alınan zaman aşımı, yıllık ücretli izin haklarının oluştuğu tarihten değil, iş sözleşmesinin fesih edildiği tarihten başlar. Bu kapsamda, iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde, söz konusu haklarının ödenmesi için yargıya başvuran çalışanın haklarının, zaman aşımı gerekçesi ile ödenmemesi söz konusu olamayacaktır.

Yargıtay 9. Hukuk dairesi;

2004/14044 Esas, 2005/4568 Karar sayılı ve 17.2.2005 tarihli hükmü ile, yıllık ücretli izin alacaklarına ilişkin zaman aşımının, fesih tarihinde başlayacağını açıklığa kavuşturmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin yıllık ücretli izin hakları ile ilgili kararının tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

Valiliklere koronavirüs salgınının yayılışını engellemek adına, il sınırları içerisinde önem alma yetkisi verilmişti. Pandeminin başından …