Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi

Emzirme ödeneğiEmzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi

5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kanununa bağlı oran ve tutarlar 2012 yılında uygulanmak üzere yeniden belirlendi. Genel itibari ile asgari ücret bağlı olarak değişen tutarların en önemlileri aşağıda açıklanmaktadır.

 *Prime esas kazancın alt ve üst sınırları:

Sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları, ilgili dönemde geçerli olan prime esas kazanç sınırları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Yasa gereği, prime esas kazanç alt sınırı yürürlükte olan asgari ücret, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katına eşittir.

Asgari ücretin bir günlük tutarı;

01.01-30.06.2012 dönemi için 16 yaşından küçükler için 25,35 TL, 16 yaşından büyükler için 29,55 TL,

01.07-31.12.2012 dönemi için 16 yaşından küçükler için 26,85 TL, 16 yaşından büyükler için 31,35 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlara göre 2012 yılında uygulanacak prime esas kazanç alt ve üst sınırları ise;

*Emzirme ve cenaze yardımları:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kendileri veya eşleri doğum yapan sigortalılara emzirme yardımı verilmektedir. 2011 yılında 80 TL olarak uygulanan emzirme yardımı 2012 yılı için 89 TL olarak uygulanacaktır.

Aynı kanun kapsamında sigortalılara hak sahibi olmalarına bağlı olarak cenaze yardımı yapılmaktadır. 2011 yılında 328 TL olarak uygulanan cenaze yardımı 2012 yılı için 363 TL olarak uygulanacaktır.

 *İdari para cezaları:

5510 sayılı kanunun 102. maddesine göre uygulanacak idari para cezaları asgari ücrete bağlı olarak değişmiştir. İdari para cezalarında 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücret esas alınmaktadır. İdari para cezalarında 01.01-30.06.2012 dönemi için 886,5 TL, 01.07-31.12.2012 dönemi için 940,5 TL olarak belirlenen asgari ücret dikkate alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu “SGK” tarafından 2012 yılında uygulanacak oran ve tutarları açıklayan 2012-3 no’lu genelge metni aşağıdaki gibidir.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

Birçok meslek grubunda olduğu gibi basın kuruluşlarını da bağlayan birtakım cazalar bulunuyor. İşte 2021 Basın İş Kanunu para cezaları!