AGİ İlavesi Uygulaması İle İlgili Görüş Yayınlandı
AGİ İlavesi Uygulaması İle İlgili Görüş Yayınlandı

AGİ İlavesi Uygulaması İle İlgili Görüş Yayınlandı

Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 28 Ekim’de yayınlanmasıyla, asgari ücretli personellerin gelir vergisi tarifesi nedeniyle düşen net ücretlerine bir çözüm bulunmuştu. Bu çözüme göre net ücreti gelir vergisi dilimi nedeniyle 2016 Ekim ayından itibaren 1.300,99 TL’nin altına düşen personellere yıl sonuna kadar Asgari Geçim İndirimi / AGİ İlavesi yapılacaktı.

Tebliğin Ekim ayı sonunda yayınlanıp Ekim ayını da kapsaması nedeniyle zamanı kısıtlı olan firmalarda uygulamanın nasıl yapılacağı, hangi kalemleri kapsayacağı kısa süreli bir paniğe neden olmuştu. Tebliğde açık açık belirtilmeyen hususlar, her firmada farklı yorumlamalara ve uygulamalara sebep olarak bir kargaşa oluşturdu.

Tebliğin hükümlerini ücretlerde uygularken yaşanan tereddütleri gidermek adına Gelir İdaresi Başkanlığı görüşünü bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşüne göre;

 “ Gelir Vergisi Kanunundaki ilgili mevzuat ile İş Kanunundaki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;

  – Çalışanlara esas ücreti yanında ikramiye, yemek yardımı, ulaşım yardımı, fazla mesai ve benzeri adlar altında (ayın olarak yapılanlar dâhil) yapılan ödemeler ücretin unsurlarını taşıması kaydıyla ücret olarak kabul edileceğinden (istisna olanlar hariç) söz konusu Kanunun 63, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre toplamı üzerinden vergi tevkifatı yapılması gerektiği,

  – Dolayısıyla ücret ve ücret sayılan ödemelerin tamamının Kanunla belirlenen 1.300,99 TL tutarın (ücretliye yapılan net ücretin) hesabında dikkate alınması gerektiği,

  – İş Kanununda yer alan asgari ücretin tespitine yönelik hükümlerin söz konusu geçici 86 ncı maddenin (ilave asgari geçim indirimi) uygulamasıyla ilişkilendirilmesinin mümkün bulunmadığı, sonucuna ulaşılmaktadır. ”

Ek Ödemeler Kapsama Alınacak

En çok tereddüt yaratan konu işçinin net kazancının 1.300,99 TL’nin altına düşmesinde işçiye ödenen ek ücretlerin hariç tutularak mı dikkate alınacağıydı. Gelir İdaresi Başkanlığının görüşüyle bu konu açıklık kazanmış oldu. İşçinin diğer kazançları ile birlikte toplam net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi ile AGİ ilavesi uygulanacak.

Özetle, 30 gün çalışmış personelin ücretine ek olan tüm ödemeler göz önünde bulundurularak personelin eline geçecek tutarın 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda AGİ farkı devreye girecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2018 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari ücretin yeni yılda %14.2 artış ile 2.029,50 TL olmasıyla birlikte 2018 Asgari Geçim İndirimiTutarları …

3 yorum

 1. Peki soyle bir sacmalikla karşı karşıya kalan işçiye bu durumunu nasil izah edersiniz soruyorum size. Yıl başında düzenlenmesi gereken bu açıklık ekim ayının sonunda ve ekim ayını kapsayacak sekilde düzenleniyor. Bu kadar mi ongorusuruz bir sisteme sahibiz anlamıyorum. Soruma gelecek olursam.

  1647 ücretle çalışan bir kisi mesai yapmadan ve kesinti yapılmadan ayı normal calisma saatlerinde çalışarak tamamlıyor ve işgünü kazancı 1647 lira oluyor. Bu kişinin k.vergi matrahı 2.dilime tabi oluyor ve yeni düzenleme ile agisi artırılarak 1300 altında kalan rakam telafi ediliyor. Buraya kadar herşey guzel. Peki ayni şartlarda çalışan diğer isci 10 saat mesaisi ile birlikte de ayni parayı almis olacak. Bu krizi nasil yoneteceksiniz ve aciklayacaksiniz?

  • ismail şentürk

   ek olarak ; ”ocaktan itibaren 5 saat 10 saat civarı her ay fazla mesai aldı ve diyelimki agustosta 12.600 barajını geçti ” örneğini de verebiliriz.

   ne yazık ki başarısız bir çözüm önerisi.

 2. oturup yazanlar sahada uygulayanlardan görüş alsalardı böyle uyduruk bir çözüm çıkmazdı. Ne yani üç çocuğu olanlar şimdi de üç kuruş ile cezalandırıldı mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir