Asgari Ücret Desteği
Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 1 Ocak 2016 tarihli geçici 68. Madde eklenerek işverenlere asgari ücret destek primi uygulaması başladı. 2017, 2018, 2019 yıllarında süren uygulama, bu yıl da devam ediyor. Bu uygulama asgari ücretin yükselmesiyle artan işveren maliyetini azaltmak, kayıtlı istihdamın teşviki ile asgari ücretle personel çalıştıran küçük ve orta ölçekli işverenleri desteklemek için hayata geçirildi.

Asgari Ücret Destek Primi Uygulama Detayları

Asgari ücret destek primi, 5510 sayılı kanunun 4/a (SSK) kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümlerine tabi işçi çalıştıran işverenlerin başvuru şartı olmadan faydalanabileceği destek türü olarak karşımıza çıkıyor.

İşverenlerin ilgili iş yeri için, bir önceki yılın aynı ayında SGK’ya verdikleri aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prime esas aylık kazançları dikkate alınıyor. İlgili yıl için belirlenen asgari ücret destek primi aylık tutarı ve altında PEK bildirimi yapılan sigortalıların, toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek şartı ile cari dönemde verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalıların toplam prim gün sayısı ve cari yıl içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirimi yapılan sigortalıların toplam prim gün sayısı kadar asgari ücret desteği veriliyordu.

2019 yılında ilgili uygulamaya ek olarak 2018 yılı Ocak ve Kasım aylarında uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınıp 500 kişi sayısı kontrolü yapıldıktan sonra asgari ücret destek primi hesaplaması yapıldı. 2020 yılında kişi sınırı ortadan kaldırılarak her işvereni kapsayacak şekilde 75 TL asgari ücret destek primi belirlendi.

Yıllara Göre Belirlenen Asgari Ücret Destek Primleri,

 2016 Yılı için günlük kazancı 85 TL aylık kazancı 2550 TL ve altında ücret alanlar için günlük 3,33 TL Aylık 100 TL,

2017 Yılı için günlük kazancı 110 TL aylık kazancı 3300 TL ve altında ücret alanlar için günlük 3,33 TL  Aylık 100 TL,

2018 Yılı için günlük kazancı 120 TL aylık kazancı 3600 TL ve altında ücret alanlar için günlük 3,33 TL  Aylık 100 TL,

2019 Yılı için günlük kazancı 102 TL aylık kazancı 3060 TL ve altında ücret alanlar için, personel sayısı 500 ün altında ise günlük 5 TL,  üstünde ise 3,36 TL.

2020 Yılı için tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 TL asgari ücret destek primi belirlendi. İlgili primler işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanacak ve işverenler kuruma ödeyecekleri SGK primlerinden mahsup işlemini gerçekleştirecekler.

Asgari Ücret Desteğinden Faydalanılamayan Durumlar; 

  • İşverenlerin cari yılda aylık prim ve hizmet belgesi ve muhtasar beyannamelerini yasal süresi içinde vermemeleri,
  • Sosyal Sigorta primlerini yasal süresinde ödememeleri,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ile gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması,
  • Kayıt dışı / sahte sigortalı çalıştırma tespiti.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir