Asgari Ücretliye AGİ İlavesi Nihayet Açıklandı
Asgari Ücretliye AGİ İlavesi Nihayet Açıklandı

Asgari Ücretliye AGİ İlavesi Nihayet Açıklandı

Asgari ücretlilerin beklediği, gelir vergisi dilimlerinden kaynaklı ücret azalışının çözümü ile ilgili Asgari Ücretliye AGİ İlavesi nihayet açıklandı.

AGİ İlavesi Nedir?

Gelir vergisi ödemeleri bir gelir vergisi tarifesi dikkate alınarak hesaplanmakta, işverenler tarafından bağlı olunan vergi dairesine işçi adına yatırılmaktadır. Her yıl gelir vergisi tarifesi değişmekte, çalışanların vergisini belirleyen vergi dilimler arttırılmaktadır.

Geçtiğimiz senelerde asgari ücrete yapılan yüksek orandaki zammın ardından asgari ücretliler de gelir vergisi tarifesinde dilim atlamaya başladılar. Bir üst dilime geçen asgari ücretli, ücretinden %15 yerine %20 vergi ödemeye başladı. Bu durumda, asgari ücret çalışanlara vaat edilen net tutarın altına düşüyordu. Bunu engellemek için çalışanların gelir vergisi dilimi nedeniyle azalan ücretlerine asgari geçim indirimi ilave edilecek. Geçtiğimiz 2016 ve 2017 yıllarında da Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için AGİ ilavesi ile gelir vergisi dilimi sorunu çözülmüştü.

AGİ İlavesi Yasalaştı

27.03.2018 tarih 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunun 6. maddesi ile belirlenen asgari ücretli çalışanın net asgari ücretin altında kalan kısmı AGi’ye eklenmek üzere ilgili madde düzenlenmiştir.

Düzenleme şu şekildedir;

MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

Geçtiğimiz yıllarda geçişi sürelerle uygulanan AGİ İlavesi konusu, 7103 sayılı Torba kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 6. maddesine yukarıda şekilde eklenmesi ile süreklilik kazanmış oldu.

Kimler bu uygulamadan faydalanabilir?

Söz konusu ilave asgari geçim indirimi uygulamasından, bekar ve çocuksuz olarak AGİ’ye tabi olan, net ücretleri net asgari ücretin altına düşen çalışanlar yararlanacaktır. Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri net asgari ücretin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. Örneğin çalışanın alacağı ücrete ek olarak, ek ödeme, prim veya fazla mesai vb. alacakları var ise ve bunlarla birlikte çalışanın maaşı net asgari ücretin altına düşmüyor ise, kişi bu uygulamadan faydalanamayacaktır.

Çalışanın, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin net asgari ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir