Gemiadamı Dövizle Sözleşme Yapabilecek
Gemiadamı Dövizle Sözleşme Yapabilecek

Gemiadamı Dövizle Sözleşme Yapabilecek

Döviz Cinsinden yapılan sözleşme istisnalarına bir yenisi daha ilave edildi. 16 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile Gemiadamı dövizle sözleşme yaparak ücretini döviz cinsinden anlaşabilecek.

Döviz Cinsinden İş Sözleşmesi

06.10.2018 tarihli ve 30557 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Tebliği” ile Türk Parası ile yapılması zorunlu sözleşmeler belirtilerek iş sözleşmeleri de bir düzenleme kapsamına alınmıştı.

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler

MADDE 8 –

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında ifa edilecekler dışında kalan, kendi aralarında akdedecekleri, iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(11) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

…”

Bu düzenleme ile Türk vatandaşı işçiler ücretlerini TL cinsinden anlaşmak zorunda iken, yabancı çalışanlar döviz cinsinde iş sözleşmesi yapabilmektedir.

Deniz İş Kanunu Kapsamındaki Gemiadamı İş sözleşmeleri

16 Kasım 2018 tarih 30597 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik tebliği Madde 8 in 6 numaralı bendine göre; gemi adamı ile yapılan iş sözleşmeleri de istisna kapsamına alınmıştır.

Bu düzenlemeye göre; yurt dışında ifa edilecekler ile gemi adamlarının taraf oldukları dışında kalan iş sözleşmeleri hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri iş sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaktır.

İstisna kapsamına alınmış olması nedeniyle gemi adamlarıyla akdedilen iş sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) için  tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir