İhale Sözleşmesi Devrinde veya Tasfiyesinde SGK Bildirimi
İhale Sözleşmesi Devrinde veya Tasfiyesinde SGK Bildirimi

İhale Sözleşmesi Devrinde veya Tasfiyesinde SGK Bildirimi

Kamu İhale Sözleşmesi ile iş alan iş yerlerinin, iş devam ederken devir ya da tasfiye işlemi yapmak istemesi durumunda iş yeri tescil işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili konu netleşti.

SGK Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 51592363-010.07.01-E.14405354 sayılı Genel Yazı ile “ihale sözleşmelerinin devrinde ya da tasfiyesinde SGK bildirimlerini” ele aldı. İlgili Genel Yazı ile ihale sözleşmesinin devri halinde yeni iş yeri dosyası tescil edilmeksizin, eski iş yeri dosyasından bildirim yapılabileceği belirtildi.

7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen “Sözleşmelerin Tasfiyesi veya Devri” başlıklı Geçici 4. Maddesi kapsamında iş yeri tescil işleminde değişiklik yapıldı.

Devir ve Tasfiyelerde İş Yeri Tescili İstisnası

31 Ağustos 2019 tarihinden önce ihalesi yapılan işlerin, Geçici 4. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde (en geç 19/03/2019 tarihine kadar) yeni iş yeri dosyası tescil ettirilmeyecek. Yüklenicilerin idarelere yazılı olarak başvurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşüyle idarenin onayına bağlı olarak devri yapılan ihale konusu işler bu kapsamda değerlendirilecek. 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği iş yeri devri yapılarak işlemler ilk açılan iş yeri dosyası üzerinden yerine getirilecek.

İş yeri tesciline gerek kalmaksızın devir ve tasfiye işlemleri yapabilmek için;

  • İşin ihalesinin 31/08/2019 tarihinden önce yapılmış olması,
  • maddesindeki istisnalar dâhil olmak üzere 4734 sayılı Kanuna göre ihalesinin yapılmış olması,
  • Sözleşme devri ya da tasfiye işleminin imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle gerçekleşecek olması,
  • Yüklenicinin geçici 4. maddenin yürürlük tarihinden sonraki 60 gün içinde idareye yazılı olarak başvurması,
  • Devir ve tasfiye işleminin Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayıyla olması,
  • Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirleri hariç olmak üzere, devir tarihi itibarıyla, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların geçerli olması gerekiyor.

İş Yeri Tescil İşlemi Ne Zaman Gerekli?

Bazı durumların geçerli olması halinde, yeni iş yeri tescili yapılması şart.

İhale konusu olan işin eksik kalan kısmı için ayrıca teminat alınarak yeni bir sözleşme ile işi devir alan tarafından yapılması durumunda, işi devir alan tarafından yeni iş yeri tescili yapılacak. Bu işlemle birlikte işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı sözleşmenin ibraz edilmiş olmalısı gerekiyor.

31 Ağustos 2019’dan sonra ihalesi yapılmış işlerin devri ve tasfiyesi için yeni tescil işlemi yapılması gerekiyor.

31 Ağustos 2019’dan önce ihalesi yapılmış işlerde 60 günlük süreyi geçirdikten sonra devir tasfiye işlemi yapmak isteyen iş yerlerinin yeni iş yeri tescili yapmaları gerekecek. 60 günlük süreyi geçirmeden başvurmuş olan yüklenicilerin Hazine ve Maliye Bakanlığından onay alamamış olması durumunda yine yeni iş yeri tescili işlemi yapılması gerekiyor.

SGK Genel Yazısı için tıklayınız.

 

Ayrıca bu içerik de ilginizi çekebilir.

SGK Teşvik ve Destek Mahsupları Nasıl Yönetilir?

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

SGK İş ve İşlemlerinde Bilinmesi Gerekenler – 2

Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerinde bilinmesi gerekenler, sigortalı tanımı, sigortalı sayılan ve sigortalı sayılmayanlar, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir