Kısa Çalışma ve Ödeneği Başlıyor
Kısa Çalışma ve Ödeneği Başlıyor

Kısa Çalışma ve Ödeneği Başlıyor

Kısa çalışma şartlarından “Zorlayıcı Sebepler” başlığına “Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar” ifadesi eklenerek 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik, çalışanlarının maaşlarını ödeyemez duruma düşen işverenlerin talepleri işsizlik fonundan karşılanarak kısa çalışma ödeneği kullanımını kolaylaştırmak ve işverenleri rahatlatarak işten çıkışları önlemeyi amaçlamaktadır.

Kısa Çalışma Nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması ile  iş yerlerinde çalışma sürelerinin üçte bir azalması, kısmen veya tamamen en az dört hafta süre ile durdurulması durumunda işverenin talebi ile en fazla 3 ay (6 aya çıkarmak Cumhurbaşkanlığı yetkisindedir) işverene devlet desteği yapılarak ücretlerin ödenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İşverenler kısa çalışma talep formu ve kısmi çalışma yapacak kişilerin listesini varsa işçi sendikasına bildirerek İşkur’a başvuru yapabilir. Yönetmelik değişikliğinden önce talep nedenini kanıtlayıcı belgeler istenirken, şimdi başvuru formu ve işçi listesi yeterli sayılmaktadır.

Onay Süreci

İşkur Müfettişleri tarafından uygunluk tespiti sonucu işverene bildirilir. Uygunluk tespiti bildirilen işveren durumu, varsa işçi sendikasına bildirir ve işçilere de ilan yolu ile duyurur. Duyuramadığı işçilerine de yazılı olarak bildirim yapar. Talebi uygun bulunan işveren çalışma yapacak işçi listesini güncelleyerek tekrar gönderir.

Ödeneğin Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Ödeneğinin süresi 3 aydır. Bu süreyi 6 aya kadar artırma yetkisi Cumhurbaşkanınındır.

Kısa Çalışma talebi uygun bulunan işyerlerinde, kısa çalışmaya katılacaklar listesinde ismi olan ve İşkura bildirilen işçilerden işsizlik ödeneği alma şartlarını yerine getirenler (kısa çalıma başladığı tarihten önceki son 120 gün prim bildirilmiş ve son üç yılda 600 gün primi ödenmiş olanlar) kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklardır.

Kısa çalışma ödeneği son 12 aylık sigorta primine esas kazancın günlük ortalamasının %60’ dır. Aylık ödenecek tutar asgari ücretin brüt tutarının %150’ sinden fazla olamaz. Ödenecek brüt tutardan sadece damga vergisi kesilir.

Kısa çalışma yapanların ücretleri çalışma yapılan süreye orantılı olarak işveren ve kurum tarafından ödenir.

Sigorta Primleri

Söz konusu dönem için kısa ve uzun vadeli sigorta primleri ödenmez, sadece “Genel Sağlık Sigortası Primleri” ödenir.

Ödeneğin Sona Ermesi

İş yerinin normal faaliyetine dönmesi ve işçinin işten ayrılması, emeklilik, silah altına alınma, sağlık raporu başlaması durumunda kısa çalışma ödeneği kesilir. Kısa çalışma süresi bittiğinde ödenek sona erer. Yersiz ödemelerden işveren ve işçi sorumludur ve faizi ile tahsil edilir. İşveren kayıt tutmak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Emekliliği Etkileyecek mi?

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Emekliliği Etkileyecek mi?

Askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanmaları ile emekliliğe direkt olarak etki eden uygulamalar var. Peki, kısa çalışma ya da ücretsiz izni kapsayan böyle bir uygulama var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir