Kreş Yardımı Arttırıldı

Çalışan annelere işyeri dışında sağlanan kreş ve gündüz bakım evi yardımında gelir vergisi istisnası her bir çocuk için aylık asgari ücretin 50%’sine (1.014,75 TL) yükseltilmiştir.

Bilindiği üzere işyerlerinde çalışan annelere sağlanan kreş hizmetleri gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

Son yıllarda kadın istihdamının artırılması ve çalışan anneleri rahatlatmak amacıyla kadın sigortalılara Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku mevzuatında bir takım düzenlemeler yapılmış ve işyeri dışında sağlanan kreş hizmetleri için de gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Bu düzenlemelerden biri de 2018 yılında çalışma hayatına yeni düzenlemeler getire Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 27.03.2018 tarih 30373 II. Mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun unda çalışan kadınlar için önemli bir destek sağlayan ve gelir vergisine istisna getiren 16 numaralı bent eklenerek kadın çalışanlara işverenlerce sağlanacak kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası uygulaması getirilmişti.

7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 23’ncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen 16’ncı bentte yer alan hükümle,

MADDE 4193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).”

Söz Konusu Madde; 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/16’ıncı maddesi İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenlemedeki %15 sınırı %50’ ye çıkarılarak yeniden belirlenmiştir.

05 Mayıs 2018 tarih 30412 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

MADDE 3– (1) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir.

Kanunla, İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin verilmemesi durumunda, bu hizmeti veren kurumlara ödeme yapıldığında, ödemenin asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’i kadarı vergiden istisna edilmişken, 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla istisna sınırı arttırılarak %50’ye çıkarılmıştır. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304,43 TL’den 1.014,75 TL’ye (2.029,50*050) yükseltilmiştir.

Uygulanacak kreş desteği çalışana verilecek ek bir ödeme değildir. İşveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın normal ücretine ilave olarak yapılan ücret niteliğindeki ödemenin gelir vergisinden istisna edilerek vergi dışı bırakılmasıdır. Ek bir ödeme olabilmesi için işverenin kreş ve gündüz bakımevi gibi adlar altında nakden ödemesi gerekir. Ek bir destektir, fakat kadın çalışanlara asgari ücretin yarısı kadar yapılacak bir ödeme değildir. Belirlenen oran vergiden istisna edilecek tutardır.

İstisna edilebilmesi için şartlar;

* Kreş ve gündüz bakım evi özel sektör olmalıdır.

* Kamuya ve kamu tüzel kişiliğe ait kreş ve gündüz bakımevine gönderenler uygulamadan yararlanamayacaktır.

* Ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine işveren tarafından direkt olarak bakımevi hesabına yapılması gerekmektedir.

* Çocuk sayısı sınırı bulunmamaktadır. Her bir çocuk için aylık, asgari ücretin brüt tutarının % 50’si aşmamak üzere istisnadan yararlanabilir. (2.029,50*050)

* Asgari ücretin %50 üzerinde sağlanan menfaatler ücret olarak değerlendirilecek ve vergiye tabi tutulacaktır.

Ayrıca işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İşverenlerin kreş veya gündüz bakımevi hizmetini işyerinde sağlaması durumunda kadın sigortalının gelir vergisi istisnasında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Kreş Desteğinden Kimler Faydalanabilecek;

* Öncelikle iş hayatında bulunan çocuğunu kreşe gönderen kadınlar faydalanabilecek. Kadın çalışmıyor eşi çalışıyor ve çocuğu kreşe gönderiyorsa istisnadan yararlanma şansı yok. Eşlerin boşanmış olması durumunda ise velayet erkekte ise faydalanmak mümkün olabilecek.

* Kreş ve gündüz bakımevinden 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın sigortalılar vergi istisnasından yararlanabilirler.

* Kreş yardımı başvurularının değerlendirilmesinde annenin maaş miktarı dikkate alınarak, öncelik düşük ücretle çalışan annelere verilecektir.

* Çocuğa bakmakla mükellef olan anne veya baba çalışıyor fakat geliri çocuğun bakımına yetmiyorsa ve çocuğa bakacak bir aile büyüğünün bulunmaması durumunda annenin çalışma hayatından kopmaması adına devlet bu desteği sağlayacaktır.

Kreş Desteği Başvuruları Nasıl Yapılmalıdır?

* Kreş desteği başvurusu yapmak isteyen çalışan annelerin işvereni tarafından yapılabilir, yoksa Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerden gerçekleştirilebilir.

* Bakanlık tarafından kreş desteği için uygun bulunmanız durumunda bu destek işvereniniz tarafından sağlanacaktır.

İlgili kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kreş Yardımı Nasıl Bordrolaştırılır?

Kreş Yardımı Nasıl Bordrolaştırılır?

Çalışanlarına kreş hizmeti sunan işverenler, vergi istisnalarından faydalanabiliyor mu? Hangi durumda kreş yardımını bordroya eklemek gerekiyor?

2 yorum

  1. Aile ve sosyal güvenlik il müdürlüğünden yakın zamanda aldığım bilgiye göre böyle birşey yok. Nasıl faydalanabileceğimi bir türlü anlamış değilim. Kısa net ve anlaşılır bir şekilde bana anlatırmısınız lütfen. İşim hazır ama çocukları bırakabilecek bir yerim yok.

  2. Merhaba.

    * Kreş ve gündüz bakımevinden 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın sigortalılar vergi istisnasından yararlanabilirler.

    maddesi için, başvuru nasıl yapılır yada nasıl faydalanılır ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir