Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi Uygulanır mı?
Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi Uygulanır mı?

Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi Uygulanır mı?

Ücretten yapılan en yüksek tutarlı kesinti Gelir Vergisidir. Bu nedenle çalışanların Gelir Vergisi açısından avantaj sağladığı tüm durumlar gelirlerinin artışında önemlidir. Bu avantajlardan biri de Engellilik durumu için verilmiştir. Engelli çalışanlar engellilik derecelerine göre belirlenen tutarlarda gelir vergisi matrahından indirim alabilmektedirler. Çalışanın Engelli Yakını İçin Vergi İndirimi de yapılabilmektedir. Bu indirimi işveren kendi kararıyla uygulayamadığı gibi, yanlış uygulama durumunda da cezai müeyyidelerle karşılaşabilmektedir.

Engelli Vergi İndirimi Ne Anlama Gelir?

Engelli indirimi, çalışan ya da çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerden biri en az %40 oranında engelliyse, bordrosunda gelir vergisi matrahına uygulanacak indirim ile ödenecek gelir vergisi tutarının düşürülmesidir. Bu da çalışanın ücretine ek bir tutar olarak yansımaktadır.

Engelli indirimi uygulaması 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 31. maddesinde düzenlenmiştir.

“Engellilik indirimi:

Madde 31 – (Değişik:9/4/2003-4842/3 md.)

Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.”

Engelli İndiriminden Engelli Yakını Olan Çalışan Da Faydalanabilir mi?

Yaygın bilinen, engelli çalışanların engelli vergi indiriminden faydalanmasıdır. Oysa ki, bu indirim sadece çalışanın kendisi engelli olduğunda uygulanan bir indirim değil, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerde engellilik oranı %40 ve üzeri olan varsa o kişiler için de uygulanabilmektedir. Ücretlinin bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi engelli ise, ücretlinin bordrosunda bu indirim uygulanabilmektedir.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Kapsamına Kimler Dâhil Olur?

Bakmakla yükümlü olunan kişi dendiğinde o kişinin maddi, sosyal güvenlik olarak bir kişiye bağımlı olduğu anlamı çıkmaktadır. Çalışan, çalışmayan eşi, çalışmayan ve evli olmayan çocuklarına bakmakla yükümlüdür. Bir kişi mahkeme kararı ile de kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasına dahil olabilir.

Engelli indiriminin uygulanması ile ilgili olarak, bakmakla yükümlü olunan kişi 222 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde tanımlanmıştır.

“Sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi tabirinden; özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.”

Buradan yola çıkarak, çalışanın SGK’ya göre bakmakla yükümlü olduğu annesi, babası, eşi veya yaş sınırı olmaksızın çocukları engelli vergi indirimi kapmasında değerlendirilmektedir. Eğer bu kişilerden birisi %40 veya üzerinde bir oranda engelli ise, çalışanın bordrosunda (vergi dairesine başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra) vergi indirimi uygulanabilmektedir.

Engelli İndirimine Nasıl Başvurulur?

Engelli Vergi İndirimi için başvuruyu yapacak olan kişi ücretli çalışan kişi olmalıdır. Vergi indirimi, vergi dairesinden gerekli yazı alınmadıkça uygulanamaz.

Çalışan öncelikli olarak engellilik derecesini bildiren sağlık raporunu edinmelidir. Kendisi engelli ise kendisi için, bakmakla yükümlü olunan kişi engelli ise onun için bu rapor sağlık kuruluşlarından temin edilmelidir. Raporda çalışanın engeline dair detaylar, engelin sürekliliği ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. Bu rapor dışında çalışan bir de işyerinden “o işyerinde çalıştığına ve vergi indiriminden yararlanmak istediğine” dair de bir yazı almaktadır. Şirket, vergi dairesini muhatap aldığı o yazıda, çalışanın kendi çalışanları olduğunu teyit etmekte ve bu indirimi çalışanın kendisinden talep ettiğini bildirmektedir. Şirketten alınan bu yazı ve engellilik raporu ile; çalışan, çalıştığı şirketin bağlı olduğu vergi dairesine başvurusunu yapar.

Başvuru incelendikten sonra, Vergi Dairesi çalışanın bu indirimden yararlanmasına karar verdiyse, konuyu bildiren bir yazıyı çalışanın işyerine, işvereni muhatap alarak gönderir. İşveren bu yazı eline ulaştıktan sonra indirimi uygulayabilir.

Gerekli olan evraklar:
 • O işyerinde çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı,
 • Vergi İndirimi için Müracaat Dilekçesi,
 • Engelli olup bakmakla yükümlü kişinin T.C. Kimlik Numarası,
 • Engelli yakına bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge,
 • Engellilik durumunu gösteren Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli örneği.

Eğer çalışanın kendisi engelli ise, bakmakla yükümlü olunan kişi belgelerine gerek olmayacaktır.

Engelli İndirimi Bordroda Nasıl Uygulanır?

Engelli Vergi İndirimi, engellilik oranına göre belirlenmiş oranlarda vergiye tabi kazançlar toplamından indirim yapılmasıdır.

Engellilik derecesi engellilik oranına göre belirlenmektedir.

 • %40 üzeri %60’a kadar engeli olan kişiler 3. derece engelli,
 • %60 üzeri %80’e kadar engelli olan kişiler 2. derece engelli,
 • %80 üzeri engeli olan kişiler ise 1. derece engelli kabul edilmektedir.

  Engellilik İndirimi Oranları

 • Birinci derece engelliler için 1000 TL,
 • İkinci derece engelliler için 530 TL,
 • Üçüncü derece engelliler için 240 TL’dir.

Çalışanın gelir vergisi matrahına gelirken engelli indirimi uygulanmaktadır. İndirim matrahı küçültmektedir. Böylece çalışandan daha az gelir vergisi kesilmektedir. Yılsonuna doğru çalışan vergi dilimi atladıkça indirim de o oranda daha yüksek tutarda ücrete yansıyacaktır.

Asgari ücretli bir çalışan üzerinden düşünecek olursak, bordrosunda 2. derece engelli indirimi uygulandığını varsayalım.

İndirim uygulanmadan önceki bordrosunda net ödenecek ücreti AGİ ile birlikte 1.603,12 TL olacaktır.

2018 Asgari Ücret 
Aylık Brüt Ücret2.029,50
Sigorta Primi İşçi Payı284,13
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı20,3
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,07
Gelir Vergisi258,76
Damga Vergisi15,4
Kesintiler Toplamı578,59
Asgari Geçim İndirimi  (Bekâr ve Çocuksuz)152,21
NET ÖDENEN TUTAR1.603,12
(Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)

 

Engelli vergi indirimi uygulandığında ise, 1.725,07 TL olan Gelir Vergisi Matrahından 530 TL 2. Derece engelli indirimi tutarı indirildiğinde Gelir Vergisi Matrahı 1.195,07 TL olacaktır. Ödenen Gelir Vergisi azaldığı için Net Ödenen Ücreti de 1.682,62’ye yükselecektir.

2018 Asgari Ücret 2. Derece Engelli Vergi İndirimi 
Aylık Brüt Ücret2.029,50
Sigorta Primi İşçi Payı284,13
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı20,3
Gelir Vergisi Matrahı (Engelli İndirimi  – 530 TL)1.195,07
Gelir Vergisi179,26
Damga Vergisi15,4
Kesintiler Toplamı499,09
Asgari Geçim İndirimi  (Bekâr ve Çocuksuz)152,21
NET ÖDENEN TUTAR1.682,62
(Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)

 

Gelir Vergisi oranı yüksek olan bordrolarda ücrete yansıyan tutar da daha yüksek olacaktır.

İşverenler Çalışanlarına Engelli İndirimini Uygularken Nelere Dikkat Etmeli?

İşverenler, bordroda engelli indirimini kendi kararları ile uygulayamazlar. Çalışanın vergi dairesine başvuru süreci ve bu süreç sonunda işyerine gönderilecek yazıyı beklemek zorundadır. Engelli vergi indiriminin bir çalışan için uygulanıp uygulanamayacağı kararını gelir idaresi/vergi dairesi vermektedir. Vergi dairesi çalışanın başvurusunu dikkate alarak bir araştırma yapar. Bu araştırmada örneğin engelli çocuğu için indirimden yararlanmak isteyen kişinin, eşi bu indirimden faydalanıyor mu bu gibi konular incelenir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Pandemi nedeniyle geçerli kabul edilen süresi geçmiş engelli raporları için yenileme süreci başladı.

75 yorum

 1. Merhaba.eşimde bende çalışıyoruz. 2 tanede %90 engelli cocugumuz var. Eşim 1 çocuğumuz bende diğer çocuğumuz için vergi muafiyetinden faydalanabilirmiyiz.su anda ben sadece 1 çocuğunuzdan faydalanıyorum

  • Her çocuk için ayrı ayrı indirimden yararlanılabilir.Ancak yararlanmak isteyen kişi bakmakla yükümlü olmak zorundadır.yani çocukkar sizin sgk nızdan yararlanıyorsa siz yükümlü olursunuz ve 2 cocugunuz içinde ayrı ayrı yararlanabilirsiniz

  • 1 çocuğunuz için ne kadar maaşınızda farklılık oldu. Yani vergi indirimi ne kadar etki etti.

  • Benim iki kulağımdada işitme problemi var kalıcı cihaz kullanıyorum çalışmıyorum acaba ben engelli raporu alabilirmiyim

 2. benim Engelli var %69 4 tane çocuğum var eşim çalışmıyor vergi indirimi faydalanabiliyor mu asgari geçim indirimi alabilirim miyiz ama agi yi hiç ödemiyorlar işte gelir vergisi kestiğini iade edilirmi agi.nin ödemeleri yapmıyorlar beni

 3. Merhabalar benim eşim engelli ve malulen emekli oldu bende çalışıyorum %80 ve daimi raporu var bende bu indirimden yararlana bilirmiyımm

 4. Mustafa Savaş

  0/0 44 bedensel engelli çocuğum var olup öğretmenlik yapmaktayım.Eşim ev hanımı olup herhangi bir maddi yardımdan faydalanmaMAKtadır. Devletimiz tarafından verilen fiziksel tedavi olanaklarından faydalanmaktayız.
  Maaşımdan vergi olarak faydalanabilir miyim?
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 5. vergi indirimi icin bas vurdum saglik kurulu na bas vurmadim kac gun suresi var

  • İyi akşamlar bir engelli çocuğumuz var eşim ve bende memuruz eşim gelir vergisi için dilekçe vermiş benim haberim yokken ben de vergi dairesini dilekce versem eşim değilde ben gelir vergisi indiriminden yararlanabilirmiyim. Maaşında ne kadar fark eder.

   • Merhaba mahkeme karari ile kiz kardesimin vasisi tayin edildim. Yuzde 90 sürekli engelli raporu var. Bende calisan olarak basvurabilirim miyim?

  • Babam emekli %91 raporu var birlikte kalıyoruz vergi indirimi neden faydalanabilirmiyim

 6. merhaba yüzde 80 engelli oğlum var vergi indirimi müracatında bulundum aylık matrağım ortalama 5000 lira maaşıma ne kadar yansır bu indirim

  • Gelir Matrahında : 1.200 TL İNDİRİM

   Engel durumu Engelli İndirimi Tutarı Vergi Oranı %15 Tutar
   1. derece engelli (%80 ve daha yukarı) 1.200 15 180
   2. derece engelli (%60-%79 arası) 650 15 97,5
   3. derece engelli (%40-%59 arası) 290 15 43,5

 7. kardeşimin %94 engelli raporu var. mahkeme kararıyla vasisi benim vergi indiriminden faydalanabilirmiyim

  • Merhaba mahkeme karari ile kiz kardesimin vasisi tayin edildim. Yuzde 90 sürekli engelli raporu var. Bende calisan olarak basvurabilirim miyim?

 8. vergi indirimi nasıl almam gerekir normalde elimde normal rapor var birdaha ek vergi indirimimi almam gerekir aviss ten raporum gözüküyor dereceye girdiniz diye bu normal raporum ama vergi indirimi için ayrıca rapor almam gerekirmi saygılarımla

 9. /90 ağır engelli kızım var ssk lı olarak bir özel sektörde çalışıyorum maaşıma ne kadar katkı sağlar

  • Engel durumu Engelli İndirimi Tutarı Vergi Oranı %15 Tutar
   1. derece engelli (%80 ve daha yukarı) 1.200 15 180

   180 TL FARKEDER

 10. Annemin ve babamın hiç bir sosyal güvencesi olmadığından annemin engel durumundan vergi indirimi alıyordum.Babam şimdi emekli oldu annem üzerinden vergi indirimi almaya devam edebilirmiyim.

 11. Mrb.. 100 de 80 raporlu kızım var.. raporunda ağır ozurlu yazmıyor.. devlet kamu hastanelerinin birinde çalışıyorum.. annesi ev kadını.. bu indirimden faydalana bilirmiyim acaba.. Tşk..

 12. %94 engelli çocuğum var asgari ücretle çalışan biriyim maaşıma nekadar katkı sağlar

 13. Merhabalar
  Benim %90 üzeri engelli bir çocugum var maliye bakanlığından yazım 11.ayda geldi ve gelen yazımda 6.aydan itibaren yararlanabileceğim yazıyor. Ben 5. ayda başvuru yapmıştım. İşyerim şimdiye kadar olan tutarı geri ödeyecek fakat bunda herhangi bir faiz uygulaması söz konusumudur. Asgari ücretle çalışıyorum, bordromda gelir vergisi her ay degişken ortalama 150 tl civarında bu tutardan mı hesaplanacak.
  Teşekkürler

  • Aynı durumu bende Merak ediyorum,11.03.2020 de raporu yolladım 07.12.20 de onaylandı ancak 3-4 aydır maaşımdan vergi indirimi kesilmekte,sorduğumda kesintinin bir kısmının olmayacağını ancak son 3 aylık kesinti tutarının yatmayacağını söylediler? Yatırmak zorundalarmı

  • Merhaba eşim malulen emekli oldu.Bende kamu kurumunda işçi olarak çalışmaktayım.Eşimin %40 engelli raporu vardır.Ben eşim üzerinden vergi indiriminden faydalanabilir miyim?Cevaplayabilirseniz sevinirim.

 14. Ben malulen emekliyim % 91 raporum bulunmakta eşim sigortalı çalışıyor benden vergi indiriminden yararlabilirmi

  • Merhaba, benim kızım %90 engelli . Gerekli evrakları teslim ettim onaylandı ve vergi indiriminden faydalandı ancak şuan iş yeri değişikliği yapmaktayım. Aynı evrakları vergi dairesine tekrar mı vermeliyim ? Konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim

 15. Merhaba benim eşim %78 engelli ben özel bir maden şirkatinde calışmaktayım bana vergi indirimi olabilir mi olursa nereye başvurmalıyım saygılar..

 16. Merhaba benim eşim %78 engelli ben özel bir maden şirketinde calışmaktayım bana ne gibi bir indirim.uygulanabilir.

  • ALIRSINIZ RECEP BEY MALİYENİİN VERGİ IÑCELEMELRİ BÖLÜMÜNE MÜRACAAT EDİN ONLAR YOL GÖSTERİRLER SİZE

   • Ben kamuda çalışıyorum eşim ev hanımı oğlum %94 engelli makinaya bağlı vergi indiriminden nasıl yararlanacam maaşa yansırmı ne kadar yansır

 17. slm oglum % 93 agır engelli aldıgım maaş 2020 degeçerli 2534 vergi indimi ne kadar yansır teşekkürler

 18. sgk lı olarak çalışıyorum, 18 den büyük %90 engelli çoçuğum var vergi indiriminden yararlanırmıyım, yararlanıyorsam ne yapmalıyım

 19. Merhabalar.
  Eşim ev hanımı kendim ise asgari ücretli özel sektörde çalışıyorum. %90 – 99 arası engelli raporlu çocuğumuz var.
  ÇÖZGER
  Ağır engelli raporlu çocuk babası olarak:

  1. Çalıştığım iş yerinden almış olduğum maaş üzerinden gelir vergi muafiyeti alabilir miyim.
  2. asgari ücret bordrom da brüt olarak 2,884.9 tl olarak geçmektedir. Vergiler, kesintiler ve AGİ indirimlerinden sonra hesabıma geçecek olan meblağ olarak 2.254.58 tl olarak yazıyor maaş bodrom da. Ben %90-99 engelli raporu almış baba olarak ne kadar bir indirimden faydalanmalıyım. Ve iş yerimden talep ettiğimde alime geçecek olan meblağ nedir. yardımcı olur musunuz.

 20. Eşim de sol ayakta tedavisi olmayan CMT hastalığı var doktor %36 rapor verdi ben sigortalı çalışıyorum vergi indiriminden faydalanabilir miyim

 21. İyi günler benim sorum , 1. Derece engelli indiriminden yararlaniyorum.2020 Ocak ayında bana AGİ eksik yattı. İdari işlere sorduğumda bana vergiden muaf olduğun için prim yüksek olduğundan eksik yatırıldı diyerek bilgi verildi. araştırmalarında bununla alakalı hiç bir yazı göremedim, yardımcı olursaniz sevinirim.

 22. Oranlar degisiyor burcu hanım en üst seviyeden alırsinız tahmini 180_200 tl civarı maasa yansıyor vergi ödemeden kasım ayını görürsunüz kasım aralikta cüzi bir vergiyle kapatırsınız yılı

 23. ARKADAŞLAR MALİYENİN VERGİ İNCELEMELERİ BÖLÜMÜNE MÜRACAAT EDİN TAHMİNİ 100 TL YLE 200 TL ARASINDA KADEMELERE GÖRE DEĞİSİYOR TUTARLAR ORAN %40 _60 ,BİR KADEME %60 _80 ARASI BİR KADEME,%80 _99 ARADI BİR KADEME RAPORARLARA GÖRE KADEME BELİRLENİR .BEN ENGELLI KIZIMDAN YARARLANIYORUM ,

 24. ARKADAŞLAR MALİYENİN VERGİ İNCELEMELERİ BÖLÜMÜNE MÜRACAAT EDİN TAHMİNİ 100 TL YLE 200 TL ARASINDA KADEMELERE GÖRE DEĞİSİYOR TUTARLAR ORAN %40 _60 ,BİR KADEME %60 _80 ARASI BİR KADEME,%80 _99 ARASI BİR KADEME RAPORLARA GÖRE KADEME BELİRLENİR .BEN ENGELLI KIZIMDAN YARARLANIYORUM ,%99 engelli cocugum.

 25. Engelli indirimi net ücretten çalışanlara uygulanır mı?

 26. SAFİNAZ NERGİZ

  Çalışanlarımızdan birinin çocuğunda %40 engelli durumu vardı. heyetten aldıkları rapora göre çocukta iyileşme söz konusu olmuş. engelli durumu %40 ın altına düşmüş. bu durumda ne yapmamız gerekir.

 27. Merhabalar eşim ve ben çalışıyoruz, kayımpederim %90 engelli ,aynı binada alt üst oturuyoruz ,engelli vergi indiriminden faydalanabiliyormuyuz

 28. Nurullah ince

  Merhaba ben geçen sene alıyordum yapmanız gereken SGK dan vergi indirimi için belge alın mustehaklik belgesi olmali idi adı raporun aslı veya gibidir çocuğun kimliği fotoğrafları birde işyeri çalıstiğiniza dair belge ile İstanbul da iseniz vatan caddesi üzerinde bulunan vergi dairesi müdürlüğü ne hemen girişinde bulunan yere gidip başvurmak üç ay içinde iş yerine bildiriyor lar onlarda direk sana veriyorlar

 29. Nurullah ince

  Ben yeni bir işe başladım burası engelli yakını için haklarım ne bilmiyorlar söyledim bakalım dediler ben İŞKUR eğitimi kapsamına soktular benim istediğim dışında mecburen imzaladım şimdi ben üç ay boyunca sadece sağlık tan yararlanıyorum vergi indirimi alamıyorum mazeret izni kullanamıyorum pirim yatmiyormuş ne yapmalıyım saygılarımla selamlıyorum

 30. Lütfen bilgisi olan YARDIMCI olabilir mi ?

  Ben asgari ücretle özel bir şirkette çalışıyorum
  yaklaşık 5 yıl oldu %76 engelliyim maliye ‘de vergi indirimine başvurdum %76 ile indirim hak ettim işyerime maliyeden yazışmalar yapıldı fakat hiç bir şekilde işyeri vergi indirim hakkım olan ücreti maaşıma yansıtmıyor ne yapmam gerekiyor ?

 31. benim %90 engelli çocuğum var maaşım 5300 TL ne kadar vergi indirimi alabilirim cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

 32. MERHABA,BEN ORTEPEDİK %66 SÜREKLİ ÇALIŞAMAZ RAPORU İLE MALULEN EMEKLİYİM.EŞİMDE BELEDİYEDE MEMUR OLARAK ÇALIŞIYOR.BENDEN DOLAYI VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ? NE YAPMALAIYIZ

 33. Slm ben ozel sektörde net 2800 tl alıyorum benim oğlum 18 yas alti yüzde 90 ustu engelli raporu var ben bu indirimden faylanabilirmiyim maaşıma ne kadar yamsir

 34. FERHAT YILDIRIM

  2003 tarihinde sigortam başladı şu anda 5200 gün pirimim var. Geçen sene böbrek nakli oldum ancak nakil sonrası vücudum böbreği kabul etmedi ve attı. Tekrar nakil olmam gerekiyor. Kurula girdim ve %90 engelli raporu verdiler. Mart 2020 de vergi indirimi yazısı yazıldı ancak hala işyerine evrak gelmedi. Engelli derecesinden emekli olacağım ancak vergi indirimi yazısı gelmeden sağlık nedenleriyle işyerinden ayrılırsam engelli derecesinden emekli olmama engel olur mu. Şimdiden teşekkür ederim.

 35. Kızım için cozger ÖKGV olarak verildi benim ikinci evliliğim 3 çocuğumun velayeti bende nafaka tanımlı olduğu halde hiç alamadım çocukların bütün bakım ve masraflarını yeni eşim karşılıyor emniyet mensubu kendisi fakat emniyet çocuk yardımı dahi vermiyor bakmakla yükümlü değil diye ama başka yerlerde sıkı ve sosyal müdürlüğü vs onu baz aliyoryardimlarda.Bu durumu nasıl düzeltebiliriz

 36. Engelli çocuğum var vergi indirimi Evraklarım onaylandı işyerime gönderilmiş,3-4 aydır kesilen vergi indirim tutarı maaşımamı yatacak?işeri muhasebecisi önceki kesilenlerin ödenmeyeceğini bundan sonra kesinti sürecine girdiğimi söylüyor?bu yasalmı? Vergi dairesinde geriye dönük 6 ayı size yatırmak zorundalar denilmişti ki bu benim hatamda deil 11.03.20 de başvurdum kesintiler ağustosta başladı ve 07.12.20 de dosya sonuçlandı.beklemelimiyim yoksa şikayetmi etmeliyim

  • Çalışan bakmakla mükellef olmadığı annesi sebebi (anne eşinden maaşa bağlanmış sosyal güvencesi var ve engelli) ile vergi indiriminden faydalanabilir mi

 37. İyi günler efendim benim eşimde yüzde 42 engelli rapor verildi süreli pandemi olduğu için rapor yenileyeme ertendi ama haklarını devam ediyor eşimin bende SSK çalışan biri olarak eşim süreli Raporu var 42 gelir vergisinden yararlanan bilirmiyim efendim saygılar sunuyorum efendim iyi günler dilerim

 38. MERHABA
  Böyle güzel bir siteyi yaptığınız için teşekkür ederim benim annem %79 engelli neler yapmam gerekiyor acaba faydalanabilirmiyim çok teşekkürler

 39. Merhaba bakmakla yükümlü olduğum annem %90 görme engelli vergi indirimi diliminden yararlanabilir miyim.
  Evli 3 çocuk babasının eşim de çalışmıyor.
  Nasıl başvurabilirim yardımcı olursanız çok mutlu oluruz .

 40. Merhaba annem %94 engelli mahkeme kararıyla ben vasi oldum babam emekli SGK ondan yararlanıyor bu şartlar altında vergi indirimden yararlanabilirmiyim yada nasıl bir yol izlemem lazim

 41. Merhaba benim babam yuzde 93 engelli bende devlet kurumunda çalışıyorum babamın emekli maaşı var ben babamın engellilik durumundan dolayi vergi indiriminden yararlana bilirmiyim… teşekkürler

 42. Alabildiniz mi??

 43. Arkadaşlar iyi günler tsk da uzman çavuş olarak 4c ile çalışmaktayım eşim ev hanımı ve %50 görme engelli vergi indiriminden yararlanabilir miyim daha önce 4 c ile çalışan ve vergi indirimi alanlar oldu mu cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

 44. merhabalar benim annem %95 engelli diyaliz hastası 2 yıldır.Babasından emekli maaşı alıyor.bende bir kurumda işçi olarak çalışıyorum.Annemle beraber yaşıyorum bende eşimi kaybettim.vergi indiriminden yararlanabilirmiyim bodromda.

 45. % 100 engelli 28 yaşında bir oğlum var. Devlet memuruyum. Emekli olunca da vergi indiriminden faydalanabilir miyim?

  • Merhabalar %90 engelli cocugu var ssk lı olarak calısıyorum vergi dairesine vergi İcin basburuda bulundum ve vergi dairesinden evraklarım olumlu geldi ve maas potrosunda engelli diye yazıyor ama isyeri bana ödeme yapmıyor ne yapmam gerekiyor

 46. Merhabalar benim eşim organ nakilli yüzde 82 raporu var sürekli engelli maaşı alıyor ben eşimin vergi indiriminden faydalanabiliryim faydalanırsam eşimin engelli maaşı kesilirmi

 47. Merhabalar benimde iki tane engelli kardeşim var memurum indirimden nasıl yararlanırım bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi

 48. Merhaba 6 yıldır %100 engelli kızım üzerinden vergi indirimi alıyorum şimdi bende %49 süresiz engelli raporu aldım sorum şu benim raporumuda vergi dairesine göndersem ondan da vergi indirimi alabilirmiyim

  • Ben de bu konuyu çok merak ediyorum. Ben hem kendim hem de çocuğum için müracaat ettim. Maliyeden ikimiz için de indirim yönünde yazı geldi. Oğlum 1. Derece ben de 2. Dereceye giriyoruz. Sorum şu ? Ayrı ayrı iki defa mı vergi indirimi alıyorum ? İkisinden biri ise sisttem hangimiz üzerinden indirim yapmakta?

 49. Selamlar. Çocuğum üzerinden (%90 üzeri) engelli indiriminde vergiden muafım. Sormak istediğim Üniversitede ek derslerimizden gelir vergisi kesintisi yapılmakta. Acaba bu vergi muafiyeti sadece maaş bordrosu için mi geçerli yoksa ekdersi de kapsıyor mu???
  Bilgi verirseniz sevinirim.
  sağlıklı günler dilerim

 50. Merhaba eşim %90 engelli ev hanımı çalışmıyor vergi indiriminden faydalanmak istedim ama bana vergi dairesinde çalışan kişi eşimin sosyal güvencesi yeşil kart olduğu için benim kesinlikle yararlanmayacağımı söyledi gidip SGK dan kendi guvenceniz altına almanız gerektiğini söyledi öyle yaparsam engelli aylığı kesilir mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir