Kreş Yardımı Nasıl Yapılacak
Kreş Yardımı Nasıl Yapılacak

Kreş Yardımı Nasıl Yapılacak

Kadınların çalışma hayatında daha çok yer almaları ve özellikle çalışan annelerin istihdamın içinde kalmalarını sağlamak amacıyla tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak; çalışan anneler için, işverenlerce okul öncesi çağındaki çocukları için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş yardımı hizmetinin gelir vergisinden istisna tutulması ile ilgili düzenlemedir.

Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi istisnası uygulaması kanunu özetle;

27 Mart 2018’de Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatlere gelir vergisinden istisna tutulması uygulaması getirildi.

Söz konusu destek kapsamında yararlanılacak istisna tutarı bakanlar kurulu kararı ile işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti olarak yapılan ödemelerin, her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının %15 sınırı, %50’ye çıkarıldı.

Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilecek aylık tutar 304,43 TL’den 1.014,75 TL’ye yükseltildi.(2.029,40*0,50). İstisna tutarı kadar işverenin kreş parası olarak çalışanlara ödediği miktar vergi dışı bırakılmış oldu.

İstisna tutarını aşan (1.014,75 TL’yi) aşan kısım ile çalışana bu amaçla verilen nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.

Gelir vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ise 11 Haziran 2018 tarihli 303 seri no ile Resmi Gazete de açıklanmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre istisnanın kapsamı;

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce işyerinde verilmesi halinde,

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin doğrudan işveren tarafından verilmesi durumunda, herhangi bir sınırlama getirilmiyor.

Bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacaktır.

Bu hizmetin, işverenin kendisine ait veya kiralamış olduğu diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverence işyerinde verilmediği durumlarda,

Hizmetin başkaları tarafından verilmesi durumunda ise bazı şartlar gerekiyor.

Hizmetin öncelikle özel sektör kuruluşundan alınması isteniyor ve ödemenin işveren tarafından doğrudan ilgili kuruma yapılması isteniyor.

Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecektir.

İşverenlerce,  doğrudan  kreş  ve  gündüz  bakımevi  işleten mükelleflere yapılan ödemelerin bir dönem için toplu olarak yapılması durumunda, her bir aya isabet eden tutar, ilgili ayda gelir vergisinden istisna edilebilecektir.

İstisnanın uygulaması;

Kadın hizmet erbabına, 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında sağlanan menfaat ve yapılan ödemelere ilişkin tutarların, asıl ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

Örnek 1:

A.Ş., çalıştırdığı hizmet erbabına işyerinde kreş hizmeti vermektedir. İşyerinde 30 hizmet erbabı çalışmakta olup, hizmet erbabından 20’si kreş hizmetinden yararlanmaktadır. Kreş hizmetinden yararlanan hizmet erbabının 15’i kadın, 5’i erkektir. Bu durumda kreş hizmetinden yararlanan 15 kadın hizmet erbabı için sağlanan menfaatin tamamı istisna kapsamında olacak, erkek hizmet erbabı yönünden ise söz konusu menfaat ücret olarak vergilendirilecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

1 yorum

  1. Kadın ile erkek farklı iş yerlerinde çalışıyor ise kreş yardımı kime yapılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir