Proje Bazlı Yatırımlara Devlet Desteği Artıyor
Proje Bazlı Yatırımlara Devlet Desteği Artıyor

Proje Bazlı Yatırımlara Devlet Desteği Artıyor

Projeli bazlı yatırımlara devlet desteği ve birtakım önemli teşvikler öngören düzenlemelerinin de yer aldığı torba yasa 26 Kasım 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kriterlere uyan projelerde yüzde 100’e kadar kurumlar vergisi indirimi uygulanacak, gümrük vergisi muafiyeti uygulanabilecek. Yürürlükteki diğer proje desteklerinden farklı olarak devlet bu yatırımlara ortak olabilecek, yatırımlar için kullanılacak araziyi proje için ücretsiz verilebilecek, bu projelerde çalışacak nitelikli personellere asgari ücretin 20 katına kadar destek sağlanacak. Torbada ayrıca ticari aracını yenileyenlerin ÖTV’den muaf tutulmasını ve Bağkurlulara prim indirimini içeren düzenlemeler de var.

Desteklenecek Projeler Neler Olacak?

Projenin kanunda belirtilen indirimlerinden faydalanabilmesi için yatırım değeri en az 100 milyon dolarlık ve

 • ülkenin şu andaki veya gelecekteki kritik ihtiyaçlarını karşılayan,
 • üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilen,
 • teknoloji açığı olan alanlardaki teknolojik kapasiteyi artıran,
 • dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltan,
 • yüksek katma değerli olan,
 • ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiyle üretim yapılmasını sağlayan,
 • farklı sektörlerde ülkeye rekabet gücü kazandıran,
 • etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandıran,
 • yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olan
 • cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı olan sektörlerde yüksek katma değerleri işlenmiş ürünlerin üreten bir yatırım olan,
 • ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik entegre üretime yönelik yatırım yapan,

kriterlerinde uyan bir proje olması gerekmektedir. Projenin bu kapsama uyup uymadığına karar veren kurum ise Ekonomi Bakanlığı olacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda teşviklerden yararlanmaya uygun bulunan proje Bakanlık tarafından Bakanlar kuruluna sunulacaktır. Bakanlar kurulu tarafından olumlu bulunan proje için Destek Kararı yayımlanacaktır. Bakanlık onayından geçemeyen projeler ise yatırımcının talebi ile bir diğer teşvik olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirilebilecektir.

Proje Bazlı Yatırımlara Devlet Desteği Neleri Kapsayacak?

Bu proje kapsamında sağlanacak destekler aşağıdaki gibi olacaktır:

 • % 100’e kadar kurumlar vergisi muafiyeti; ilk 10 yılda yatırımdan kazanılan kazançlar için kurumlar vergisi istisnası,
 • Hazinenin taşınmaz mal üzerinde yatırım yapılması durumunda 49 yıl için ücretsiz arazi tahsisi ve projenin belirlenen istihdamı en az 5 yıl gerçekleştirmesi halinde talep edilmesi halinde bu malların serbestçe devredilmesi,
 • 10 yıl boyunca sosyal sigorta priminin işveren payına destek,
 • Yatırımın enerji tüketim giderlerinin % 50’sinin 10 yıla kadar telafisi,
 • Sabit yatırımda kullanılan krediler için 10 yıla kadar faiz veya hibe desteği,
 • Yatırım açısından özel önem taşıyan kalifiye elemanlar için, aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar ve 5 yıla kadar ücret desteği,
 • Devir durumunda, yeni yatırımcı desteklerin ve muafiyetlerin geri kalan kısımlarından fayda sağlayacaktır,
 • Makine ve teçhizat ithalatında gümrük muafiyeti,
 • Kamu ihale garantisi,
 • Gelir vergisi stopajı desteği,
 • Devlet ortaklığı yüzde 49’a kadar,
 • Altyapı desteği; uygun projeler için gerekli olduğu yerde her türlü altyapı yatırımları yapılacaktır,
 • Tahsis, izin ruhsatları ve benzeri hususlarla ilgili sınırlamalardan muafiyet sağlanacaktır.

2016/9495 karar sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Stajyer Ücretlerinde Devlet Desteği Süresi Uzatıldı

Mesleki eğitim gören ve staj zorunluluğu olan öğrencilerin, staj yapmak için mesleklerine uygun olan işyerlerine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir