SGK Borçlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı
SGK Borçlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

SGK Borçlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Geçtiğimiz günlerde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu ile Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Düzenleme ile borçların ödenmesinde kolaylık sağlanmış, borçlara bağlı oluşan gecikme zamlarının bir kısmına ya da tamamına af getirilmişti. Yapılandırma için başvuru dönemi yoğun geçerken yeni bir kararname eki ile SGK Borçlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı.

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılma süresi 25.10.2016 tarihli 2016/9385 sayılı Kararnamenin Eki Kararı ile 1 ay daha uzatılmıştır. Yeni düzenleme ile son başvuru tarihi 25.11.2016’dır.

SGK Borç Yapılandırması Nasıl Uygulanacak?

29806 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun, 19.08.2016’da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. SGK borçları yapılandırma Haziran 2016 yılı ve öncesi dönemleri kapsamaktadır. 6736 Sayılı Kanun, SGK ve Vergi alacakları başta olmak üzere, bazı alacakları yeniden yapılandırmayı hedeflemektedir. Yapılandırmaya SGK alacakları ve gecikme zamları dâhil edilecek ve gecikme zamları affedilerek TÜİK verilerine göre enflasyon farkı borç aslına eklenerek tahsil edilecektir.

İşverenlerin idari para cezaları ile gecikme zamlarının yanı sıra asıl borçların % 50’si de silinecektir.  Örneğin; işverenin 150 lira idari para cezası varsa ve gecikme zammı da 50 lira ise ödemeyi anaparanın yüzde ellisi şeklinde yani 75 lira olarak ödeyecektir. Gecikme cezasının da, 75 liraya uygulanacak enflasyon oranı ile güncellenen tutarla birlikte ödemesi yeterli olacaktır.

Borcun tahsilinde ise; tamamının peşin ödenmesi halinde anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacaktır.

Peşin ödemenin yanı sıra iki aylık taksitlendirme seçeneği de bulunmaktadır.

6 taksit 12 ayda, 9 taksit 18 ayda, 12 taksit 24 ay vade ile taksitlendirilebilecektir.

GSS Borçlarında Yapılandırma Nasıl Olacak?

Haziran 2016 yılı ve öncesi GSS borçları da, gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç asılları vade farkı uygulanmadan peşin veya 12 aylık taksitlerle ödenebilecektir. GSS borçlarını sildirmek isteyenler 2 Ocak 2017’e a kadar gelir testini yaptırmalıdırlar. Borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmayanlar ilk taksitten sonra yararlanabileceklerdir.

İlgili SGK Duyurusu;

“6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASINA DAİR DUYURU

Bilindiği üzere, 26.10.2016 tarihli, 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.10.2016 tarihli 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ekinde yer alan kararı uyarınca; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ıncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak sadece başvuru süresi 25.11.2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmakta olup, ilk taksit ödeme süresine ilişkin son ödeme tarihinde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.”

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile bazı SGK borçlarında yapılandırılmaya gidiliyor. Peki hangi borçlar kapsama alınmadı, gerekli şartlar neler?

1 yorum

  1. 65 emekli olacam ödemiyorum tarım bagkur ticaretime son verdim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir