Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarında Temel Bilimler Desteği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarında Temel Bilimler Desteği

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarında Temel Bilimler Desteği

Son yıllarda Ar-Ge ve Teknokent projelerini özendirmek amacıyla hem vergi hem de sosyal güvenlik alanlarında işverenlere yönelik bir takım teşvik ve destek verilmektedir. İşveren teşvik ve desteklerden biri de 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenleyen “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” ile de açıklanan Temel Bilimler Desteği ‘dir.

Temel Bilimler Desteği

Temel Bilimler;  yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda ayrıntıları verilecek olan temel bilimler desteği yukarıda belirtilen matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans derecesinde mezun çalıştıran işverenlere diğer koşulların da sağlanması ile verilmektedir.

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Temel Bilimler Desteğinde %10 Sınırı

Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir. Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.

Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 01.07.2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.

Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Aralık Ayı Ar-Ge Uzaktan Çalışma Düzenlemesi

Aralık Ayı Ar-Ge Uzaktan Çalışma Düzenlemesi

Ar-Ge'de uzaktan çalışmaya yeni düzenleme getirildi. Peki yeni düzenlemede neler var, düzenleme kimleri kapsayacak?

1 yorum

  1. Merhabalar temel bilimler desteği için firmanın çalışandan izin alması gerekiyor mu ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir