Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme 20 Ocak 1972 tarihinde imzalanarak 1 Ağustos 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 3 Şubat 1984 tarihinde yenilenmiş olup değişiklikler 1 Temmuz 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarihli 2019/14 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.

Tam metnine yazımızın sonundaki link ile ulaşabileceğiniz Genelge’de yer alan belli başlı hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Sözleşmenin kişisel kapsamı Türkiye bakımından, sadece Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerle sınırlı olup ayrıca vatandaşlık koşulu bulunmaktadır. Ancak, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalılığı bulunanların aylık taleplerinde Fransa’da geçen sigortalılık süreleri de dikkate alınmaktadır.
  • Türkiye bakımından Türkiye toprakları, Fransa bakımından ise Fransa Cumhuriyetinin Avrupa’daki illeri ve deniz aşırı ülkeleri Sözleşmenin uygulanacağı coğrafi sınırlar olarak belirlenmiştir.
  • Buna göre, Türkiye’de ikamet eden Fransız vatandaşları Kanunun ilgili hükümlerine göre isteğe bağlı sigorta hükümlerinden Türk vatandaşları ile aynı koşullarda faydalanacak olup, Fransa’da ikamet eden Türk vatandaşlarının da Fransa’da isteğe bağlı sigortadan Fransız vatandaşları ile aynı koşullarda faydalanma hakları bulunmaktadır.
  • Türkiye bakımından yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Fransa bakımından yetkili kurumlar ise Hastalık Sigortası Ana Sandığı (CNSE-CPAM), Yaşlılık Sigortası Ulusal Sandığı (CNAV), Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Sosyal Güvenlik Merkezi (CLEISS) ve Fransa Emeklilik ve İş Sağlığı Kurumu (CARSAT)’dur.
  • İşvereni tarafından bir işin icrası için Fransa’ya gönderilen sigortalı, görev süresinin toplamda 3 yılı aşması durumunda, Sözleşmenin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre tarafların müştereken mutabık kalmaları halinde Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.
  • Fransız mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye’ye gönderilen Fransa sigortalısı, geçici görev süresinin toplamda 3 yılı aşması halinde Sözleşmenin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Kurum muvafakati alınması kaydıyla, Fransız mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.
  • Akit taraflardan birinde çalışan bir sigortalının hastalık ve analık hallerinde sağlık yardımlarından veya ölümü halinde hak sahiplerinin cenaze ödeneklerinden faydalanabilmeleri için sigortalının son çalıştığı akit taraftaki sürelerin yeterli olmaması durumunda hakkın elde edilmesinde diğer akit taraftaki sigortalılık süreleri de dikkate alınmaktadır.
  • Türkiye’de sigortalı olarak çalışmakta iken Sözleşmeye göre Fransa’da geçici ikamet durumunda sağlık yardımlarından faydalanacak olan sigortalı ve aile bireylerinin, bu yardımlardan faydalanabilmeleri için Kurum tarafından düzenlenmiş, durumlarına uygun olan formüleri Fransa yetkili Kurumuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Anlaşmanın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir