VERGİ BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR
VERGİ BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Vergi Borçları Yeniden Yapılandırılıyor

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun, 19.08.2016 tarihli ve 29806 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun kapsamında vergi borçları, cezaları, gecikme zammı ve faizlerini içeren yeniden yapılandırma ve İşverenleri etkileyecek düzenlemeleri aşağıda başlıklarda özetleyebiliriz:

 • 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,
 • Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi,
 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi.

KESINLEŞMIŞ VERGI BORÇLARI VE CEZALARI

Kesinleşmiş vergi borçlarında; borç asıllarının tamamı ile gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise %50’sinin ödenmesi gerekmektedir.

Böylece,

 • vergi aslına bağlı olan cezaların tamamı,
 • vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kalan %50’si,
 • gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının
  tahsilinden vazgeçilecektir.

İDARI PARA CEZALARI

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş; idari para cezalarının tamamı, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir.

Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDENEN BORÇLAR

6552 sayılı Kanuna göre borçlarını yapılandırmış olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam eden mükelleflerin talep etmeleri halinde; kalan taksitler için 6736 sayılı Kanundan yararlanabilecektir.

6736 sayılı Kanunda öngörülen sürelerde ödemelerini yapabilecek ve bu Kanunun peşin ödeme indirimine ilişkin hükmünden de yararlanılabilecektir.

PIŞMANLIKLA VERILEN VERGI BEYANNAMELERI

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait beyan edilmemiş vergiye tabi gelir ve kazançların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle Kanun kapsamında beyan edilmesi mümkündür. Bu durumda tahakkuk eden; verginin tamamı, pişmanlık zammı ve faiz yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar tahsil edilecek; ceza, zam ve faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64 üncü maddesi kapsamında diğer ücret geliri elde eden ve basit usule tabi ticaret erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerdeki şoförler, özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri, kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışan diğer ücret geliri elde eden mükellefler 2016 yılı gelir vergilerini süresinde tarh ettirmemiş ise 2 ay içinde vergilerini tarh ettirebileceklerdir. Bu takdirde geçmişe yönelik gelir vergisi ve vergi cezası aranılmayacaktır.

BAŞVURULAR

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30.11.2016 tarihine kadar yapılacaktır. Yapılandırılan borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden kredi kartıyla veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden veya bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla yapabilmektedir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklardır. Başvuruların son tarihi 31.10.2016 tarihidir.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

Birçok meslek grubunda olduğu gibi basın kuruluşlarını da bağlayan birtakım cazalar bulunuyor. İşte 2021 Basın İş Kanunu para cezaları!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir