Veri Sorumlularının Sicile Kayıt Süreleri Yayımlandı
Veri Sorumlularının Sicile Kayıt Süreleri Yayımlandı

Veri Sorumlularının Sicile Kayıt Süreleri Yayımlandı

Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğu tarihleri 18 Ağustos 2018 tarihli 30513 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 16/2 maddesi uyarınca; “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.”

Yukarıda anılan Resmi Gazetede yayınlanan KVK Kurumu kararı doğrultusunda Veri Sorumluları Siciline kayıt başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler için: 01.10.2018-30.09.2019.
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için: 01.10.2018-30.09.2019.
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için: 01.01.2019-31.03.2020.
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için: 01.04.2019-30.06.2020.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kişisel Sağlık Verilerinin Saklanması ve Mahremiyetin Sağlanmasında Değişiklikler

Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, silinmesi ile ilgili yasal düzenlemeler devam ediyor. 2017 yılının son değişikliği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir