F

Formal Eğitim Kurumu

Kendi nam ve hesabına hizmet veya mal üretimi yapan işyerlerinin dışında kalan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumları, üniversiteler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında eğitim birimi kurmuş işyerleri, eğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar, mesleki eğitim için gerekli mekan ve donanıma sahip vakıf, …

Devamı »

Fon

İşsizlik sigortası primleri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratların, Devlet tarafından yapılacak katkı ve yardımların, ayrıca bu Kanun gereğince işçi ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer her türlü gelir ve kazançların toplandığı ve Devlet güvencesinde olan İşsizlik Sigortası Fonuna verilen addır. https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf

Devamı »

Fiili hizmet süresi zammı

Sigortalıların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için anılan maddede gösterilen gün sayıları.

Devamı »

Fazla veya yersiz ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara, gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen Kanun kapsamındaki her türlü ödeme.

Devamı »

Fazla Çalışma Karşılığında İzin Kullanılması

İşçilerin yaptıkları fazla çalışmalar için ücret almak yerine ücretli izin kullanma hakları bulunmaktadır. Fazla çalışmaları karşılığında izin kullanmak isteyen işçi, yazılı olarak izin talebinde bulunmak ve 6 ay içinde iznini kullanmak durumundadır. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Mesai İzni)

Devamı »

Fazla Çalışma Ücreti

İş kanunu gereği, fazla çalışma yapan işçi bu çalışması karşılığında ücret almaya hak kazanmaktadır. Yasayla belirlenen sürelerin üzerinde yapılan çalışmalar için ödenen bu ücretler fazla çalışma ücreti olarak tanımlanır. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın İspatı) Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışma Sürelerinin Ve Ücretinin Kanıtlanması) Yargıtay …

Devamı »

Fazla Çalışma

İş kanununda belirlenen haftalık 45 saatlik normal çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışan işçi fazla çalışma yapmış olacaktır. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın İspatı) Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın Belirlenmesi) Yargıtay Kararı için tıklayınız. …

Devamı »