Fiili hizmet süresi zammı

Sigortalıların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için anılan maddede gösterilen gün sayıları.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Fiili Hizmete Tabi Bildirilenlere İlişkin Duyuru

Fiili Hizmete Tabi Bildirilenlere İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanun madde 40 kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi işyerlerinde çalışan …