Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı

Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatı

Avans Olarak Ödenen Kıdem TazminatıGiriş:

İşçinin hizmet akdi devam ederken belli aralıklarda kıdem tazminatı olarak ödenen ödememnin avan olarak kabul edilmesi ve faizi ile birlikte mahsubu gereği

Özet:

Dava konusu işyerinde ara vermeden çalışan davacı işçiye hizmet akti devam ederken muhtelif tarihlerde kıdem tazminatı adı altında ödemeler yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu tür ödemenin avans olarak kabulü ile tüm hizmet süresi üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının yasal faizi ile birlikte mahsubu gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?