İşe İade Davası Açma Süresi

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe İade Davası Açma SüresiGiriş:

İşçinin iş akdinin feshi halinde fesih tarihinden itibaren bir (1) ay içinde işe iade davası açmak zorundadır.

Özet:

4857 sayıl İş Kanununun 20. maddesi uyarınca iş akdi feshedilen işçinin fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade istemiyle İş Mahkemesinde dava açması gerekir. Davacı somut olayla bu hak dürücü süreyi geçirdikten sonra davayı açmış olduğundan süresinde atılmayan davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi