İşverenin Halklı Nedenle İş Akdi Feshi

İşverenin Halklı Nedenle İş Akdi Feshi

İşverenin Halklı Nedenle İş Akdi FeshiGiriş:

İşçinin doğruluk ilkelerine uymayan davranışı sonucunda işverenin işçinin iş akdini yasanın ilgili maddelerine uygun olarak feshettiği görülmektedir. Bu durumda işçinin işe iadesi mümkün değildir.

Özet:

Davacının aynı işyerinde çalışan ve bankalara kredi borcu bulunan bir şef ve bir işçinin nakit ihtiyacını karşılayabilmeleri için, kendi gişesinde satmak üzere aldığı biletleri, gişe talimatına aykırı olarak, tutanak belge düzenlemeksizin söz konusu işçilere verdiği, yapılan denetimde kendi gişesinde açık çıkması üzerine bu eylemi samimi şekilde kabul ettiği; savunmasının alındığı ve hizmet sözleşmesinin feshinin yazılı olarak bildirildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı işverenin, davacının hizmet sözleşmesini 4857 s. İş Kanunu’nun 18 ve 19. maddelerine uygun olarak ve geçerli bir nedene dayanarak feshettiğinin kabulü gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …