Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz OranıGiriş:

Kıdem Tazminatına uygulanacak faiz bankaların mevduata uyguladıkları en yüksek faiz olmalı

Özet:

1- Kıdem tazminatı gecikme faizi hesabında Merkez Bankasınca bildirilen faiz oranı esas alınmıştır. Oysa anılan kurumca bildirilen faiz oranı, bankaların belli dönemler arasında uygulayacaklarını bildirdikleri faiz oranıdır. Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi halinde ise bankaların fiilen uyguladıkları en yüksek faiz oranının dikkate alınacağı, yasa hükmüdür. O halde bankalarca fiilen uygulanan en yüksek banka mevduat faizi oranı tespit edilerek sonuca gidilmelidir.

2- Davacının iş sözleşmesinin feshedildiği tarih itibarıyla son yıla ait izne hak kazanmadığı anlaşılmaktadır. İhbar önelinin ilavesi suretiyle bu izne hak kazandığının kabulü doğru değildir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği