İşçi Ücretine Uygulanacak Faiz

İşçi Ücretine Uygulanacak Faiz

İşçi Ücretine Uygulanacak FaizGiriş:

İşçi ücretlerine faiz uygulanabilmesi için işverenin zamanında ödenmeyen işçi ücretleri yönünden temerrüde düşürülmesi gerekmektedir.

Özet:

4857 sayılı İş Kanununun 34.maddesinde,gününde ödenmeyen işçi ücretlerinin bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödenmesi gerektiği kurala bağlanmıştır.Ancak,somut olayda Davalıya ait işyerinde ücretlerin ödenme gününü belirleyen toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesi bulunmamaktadır.Bu nedenle ödenmeyen ücretler için faize hak kazanabilmek için işverenin temerrüde düşürülmesi şarttır.Davacı işçi,17.07.2003 tarihli ihtarname ile ücretlerini talep etmiş,davalı işverence bir gün sonra 18.07.2003 tarihinde ücretleri ödenmiştir.Davacının İş Kanununun 24//II-e maddesi uyarınca sözleşmesini feshettiği anlaşılmaktadır Davacının fesih yazısında tüm hakların ödenmesi talep olunmuş ve ödeme için işverene 20 günlük süre tanınmıştır.Davalı işverence bu 20 günlük süre içinde ücretler ödendiğine göre,bu açıdan da işverenin temerrüdünden söz edilemez.Davacının faiz isteğinin reddine karar verilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü