İtilaflı Ücretin Belirlenmesi

İtilaflı Ücretin Belirlenmesi

İtilaflı Ücretin BelirlenmesiGiriş:

İbranamede ödemelerin ayrıntılı yazılması ve ibranamenin makbuz niteliğinde olması işçinin ücretinin belirlenmesi sonrasında karara hükmedilmesi gerektiği

Özet:

Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 5.10.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat Turabi Tural ile karşı taraf adına Avukat Kemal Karabatak geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği