Sendikal Nedenle Fesih

Sendikal Nedenle Fesih

Sendikal Nedenle FesihGiriş:

Sendikal nedenle iş akdi feshedilen işçi kötü niyet tazminatı isteğinde bulunursa artık tekrar sendikal tazminata hükmedilmesini talep edemez.

Özet:

Davacı işçi iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek sendikal tazminat, bu olmadığı taktirde kötüniyet tazminatı isteğinde bulunmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, dava dilekçesinde sendikal nedene dayanıldığı ve kötüniyet tazminatına gerekçe olarak da başkaca bir sebep ileri sürülmediğine göre, sendikal nedenle feshin olup olmadığının üzerinde durulması gerekir. Sendikal nedenin bulunduğu kabul edildiği taktirde, usuli kazanılmış hak gözetilmeli ve kötüniyet tazminatının kabulüne karar verilmelidir. Aksi halde kötüniyet tazminatı isteğinin reddi cihetine gidilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …