İşçinin İş Güvencesi Maddesinden Yararlanabilmesi

İşçinin İş Güvencesi Maddesinden Yararlanabilmesi

İşçinin İş Güvencesi Maddesinden YararlanabilmesiGiriş:

İşçinin İş Güvencesinden yararlanabilmesi için işyerinde 6 aylık kıdeminin olması şarttır.

Özet:

İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için en az altı aylık kıdeminin bulunması şarttır. İşçinin davalıya ait iş yerindeki kıdemi altı aydan az olduğu anlaşılmakta olup, buna göre feshin geçersizliği ile işe iade hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün değildir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?