İbranamenin İhtirazi Kayıt Konmadan İmzalanması

İbranamenin İhtirazi Kayıt Konmadan İmzalanması

İbranamenin İhtirazi Kayıt Konmadan İmzalanmasıGiriş:

Davacı işçinin alacakları ibraname ile ayrıntılı bir şekilde yazılarak ödendiğinden ve işçinin de ihtirazi kayıt koymadığından fark istaminin reddi gerekir.

Özet:

Davacının hizmet akdinin feshinden sonra ayrıntılı ve tüm haklar sayılmak suretiyle ihtirazi kayıt koymadan imzaladığı bir ibranamede bulunmaktadır.Buna göre davacının ücret farkına dayandırdığı tüm fark isteklerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.