Taşeronun Muvazaalı Olması

Taşeronun Muvazaalı Olması

Taşeronun Muvazaalı OlmasıGiriş:

Davacı işçinin asıl işverenin işçisi olduğu taşeron ilişkisinin muvazaalı olması ve işe iadenin asıl işverene göre yapılması gerektiğidir.

Özet:

Davacı işçi uzun yıllardan beri asıl işveren işçisi olmasına rağmen taşeron işçisi olarak gösterildiğini, taşeronla asıl işveren arasındaki ihale sözleşmelerinin baştan bu yana muvazaalı olduğunu, asıl işveren aleyhine Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak için açtığı davanın kabul edilerek kesinleştiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemenin feshin geçersizliğine ve asıl işveren olan B. İşletmeleri A.Ş. hakkındaki hükmü yerindedir. Ancak asıl işverenin yaptığı sözleşme muvazaalı kabul edilerek davacının gerçek işverenin B. A.Ş. olduğu belirtildikten sonra, bu kez bu muvazaalı sözleşmede kayden yer alan taşeronun da işveren olarak kabul edilmesi hatalıdır. Taşeron yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmemesi yerinde değildir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.