İşe Başlatmama Tazminatının Gerekçe Gösterilerek Üst Sınırdan Gösterilmesi Gerekir.

İşe Başlatmama Tazminatının Gerekçe Gösterilerek Üst Sınırdan Gösterilmesi Gerekir.

İşe Başlatmama Tazminatının Gerekçe Gösterilerek Üst Sınırdan Gösterilmesi Gerekir.Giriş:

İşe İade davasında İşe Başlatmama Tazminatının gerekçe gösterilmeden üst sınrdan gösterilemeyeceği

Özet:

Dava, feshin geçersizliği ve işe iade talebine ilişkindir. Birleşme ve personel fazlalığı nedeni ile davacının işine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile iş sözleşmesi feshedilmiş ise de, personel fazlalığı ile davacının işine ihtiyaç duyulmadığı konusu kanıtlanmadığı gibi, davacı konumunda olan birçok elemanın fesih tarihinde ve birleşme gündemde olduğu zamanda işe alındığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı, bu nedenle yerel mahkemenin feshin geçersizliği ve işe iade kararının yerinde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun da düzenlenen ve feshin geçersizliğinin sonucuna bağlanan işe başlatmama tazminatının üst sınır olan 8 aylık ücret tutarında belirlenmesi için gerekçe gösterilmesi gerekir. Mahkemece gerekçe gösterilmeden üst sınırdan işe başlatmama tazminatının tahsiline karar verilmesi hatalı bulunmuştur.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …